fot. Kurs Sędziowski 2024

Kurs Sędziowski 2024

Rozpoczynamy zapisy na Kurs Sędziowski 2024. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminów końcowych jest jedyną drogą do rozpoczęcia przygody jako sędzia na boiskach piłkarskich. Zapisy do bieżącej edycji startują w dniu dzisiejszym za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego i potrwają do 31.12.2023 roku.AKTUALIZACJA 2 stycznia: ZAPISY ZOSTAŁY WYDŁUŻONE DO 7 stycznia do godz. 23:59


Początek zajęć jest planowany na 13.01.2023 i potrwa do końca lutego 2023. W toku obecnego kursu planowanych jest 30 godzin zajęć teoretycznych oraz łącznie 10 godzin zajęć wyrównawczych, praktycznych, warsztatowych i egzaminacyjnych. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formule on-line (weekendy). Pozostały materiał zostanie przedstawiony podczas zjazdów weekendowych w Trójmieście.

Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą Kurs Sędziów 2024, dostaną tytuł „Sędziego Próbnego” i wyruszą już w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 na pomorskie boiska.

Serdecznie zapraszamy!

Co należy zrobić, żeby zostać Sędzią?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zostawiając nam swoje dane.
 2. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zgłoszenia.
 3. Wypełnisz ankietę kandydata i odeślesz ją do nas on-line wraz z potrzebnymi dokumentami. 
  1. Jeśli wszystko będzie w porządku, zostaniesz zakwalifikowany na Kurs Sędziowski. 
  2. Jeśli będą braki, wypełnisz po raz kolejny ankietę kandydata.
 4. Rozpoczynasz KURS SĘDZIEGO 2024.
 5. Po przejściu cyklu szkoleniowego zostaniesz skierowany na egzamin.
 6. Zdanie egzaminów teoretycznych i sprawnościowych uprawni Cię do tytułu „Sędzia Próbny”. Od tego dnia rozpoczniesz swoją przygodę z gwizdkiem. 

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowany na Kurs Sędziowski?

 1. Wypełnić poprawnie ankietę sędziego.
 2. Ukończone 16 lat (na dzień egzaminów tj. marzec 2023).
  1. Osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego.
 3. Do rozpoczęcia kursu uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia meczów w charakterze sędziego.
 4. Być niekaranym – przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Posiadać minimum średnie wykształcenie lub być w trakcie nauki w szkole, która kończy się zdobyciem średniego wykształcenia.
 6. Posiadać ogólną dobrą sprawność fizyczną.
 7. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną. 
 8. Wnieść opłatę za kurs sędziowski. 

Najważniejsze informacje:

 1. Zapisy trwają do 31.12.2022.
 2. Kurs rusza 13.01.2023.
 3. Koszt kursu wynosi 200 złotych.
 4. Zajęcia teoretyczne w trybie on-line (Google Meet)

Jedna drużyna