fot. Kurs Sędziowski 2023.png

Kurs Sędziowski 2023

Rozpoczynamy zapisy na Kurs Sędziowski 2023. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminów końcowych jest jedyną drogą do rozpoczęcia przygody jako sędzia na boiskach piłkarskich. Zapisy do bieżącej edycji startują w dniu dzisiejszym za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego i potrwają do 31.12.2022 roku.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Początek zajęć jest planowany na 14.01.2023 r. i potrwa do końca lutego 2023. W toku obecnego kursu planowanych jest 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć wyrównawczych, praktycznych, warsztatowych i egzaminacyjnych. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formule on-line (w weekendy). Pozostały materiał zostanie przedstawiony podczas dwóch zjazdów weekendowych w Trójmieście. 

Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą Kurs Sędziowski 2023 dostaną tytuł „Sędziego Próbnego” i wyruszą już w rundzie wiosennej sezonu 2022/23 na pomorskie boiska.

Serdecznie zapraszamy!


Co należy zrobić, żeby zostać sędzią?
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zostawiając nam swoje dane.
2. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zgłoszenia.
3. Wypełnisz ankietę kandydata i odeślesz ją do nas on-line wraz z potrzebnymi dokumentami. Jeśli wszystko będzie w porządku, zostaniesz zakwalifikowany na Kurs Sędziowski 2023.
4. Rozpoczynasz Kurs Sędziowski 2023
5. Po przejściu cyklu szkoleniowego zostaniesz skierowany na egzamin. 
6. Zdanie egzaminów teoretycznych i sprawnościowych uprawni Cię do tytułu „Sędzia Próbny”. Od tego dnia rozpoczniesz swoją przygodę z gwizdkiem. 

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowany na Kurs Sędziowski 2023?
1. Wypełnić poprawnie ankietę sędziego. 
2. Należy mieć ukończone 16 lat (na dzień egzaminów tj. marzec 2023)
a. Osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego. 
3. Do dnia egzaminów uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia meczów w charakterze sędziego. 
4. Być niekaranym
5. Posiadać minimum średnie wykształcenie lub być w trakcie nauki w szkole, która kończy się zdobyciem średniego wykształcenia. 
6. Posiadać ogólną dobrą sprawność fizyczną. 
7. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną.
8. Wnieść opłatę za kurs sędziowski

Najważniejsze informacje
1. Zapisy trwają do 31.12.2022 r.
2. Kurs rusza 14.01.2023 r.
3. Koszt kursu wynosi 200 złotych.
4. Zajęcia teoretyczne w trybie on-line.
5. Pozostałe zajęcia stacjonarnie (Trójmiasto – dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Kursu Sędziów – Łukasz Kofluk
- biuroks@pomorski-zpn.pl
- 697038214