fot. Kurs Sędziowski w Malborku

Kurs Sędziowski 2023 - Malbork

Rozpoczynamy zapisy na Kurs Sędziowski 2023 w Malborku. Początek zajęć jest planowany na 11.09.2023 r. i potrwa do 6 października 2023. W toku obecnego kursu planowanych jest 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć wyrównawczych, praktycznych, warsztatowych i egzaminacyjnych. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formule on-line (w tygodniu w godzinach popołudniowych). Pozostały materiał zostanie przedstawiony podczas trzech zjazdów w Malborku.


Co należy zrobić, żeby zostać sędzią?
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zostawiając nam swoje dane.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0s91WPljp8obxo5FxLjUm6Tb42vU2zvVoG1iIq3WjuxqdUw/viewform?usp=sf_link

2. Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zgłoszenia.
3. Wypełnisz ankietę kandydata i odeślesz ją do nas on-line wraz z potrzebnymi dokumentami. Jeśli wszystko będzie w porządku, zostaniesz zakwalifikowany na Kurs Sędziowski wrzesień 2023.
4. Rozpoczynasz Kurs Sędziowski wrzesień 2023
5. Po przejściu cyklu szkoleniowego zostaniesz skierowany na egzamin. 
6. Zdanie egzaminów teoretycznych i sprawnościowych uprawni Cię do tytułu „Sędzia Próbny”. Od tego dnia rozpoczniesz swoją przygodę z gwizdkiem. 

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowany na Kurs Sędziowski 2023?
1. Wypełnić poprawnie ankietę sędziego. 
2. Należy mieć ukończone 16 lat (na dzień egzaminów tj. marzec 2023)
a. Osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego. 
3. Do dnia egzaminów uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia meczów w charakterze sędziego. 
4. Być niekaranym
5. Posiadać minimum średnie wykształcenie lub być w trakcie nauki w szkole, która kończy się zdobyciem średniego wykształcenia. 
6. Posiadać ogólną dobrą sprawność fizyczną. 
7. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną.
8. Wnieść opłatę za kurs sędziowski

Najważniejsze informacje:
1. Zapisy trwają do 10.09.2022 r.
2. Kurs rusza 11.09.2023 r.
3. Koszt kursu wynosi 150 złotych.
4. Zajęcia teoretyczne w trybie on-line.
5. Pozostałe zajęcia stacjonarnie (Malbork – dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Kursu Sędziów – Marek Marcinkowski
- marek.marcinkowski.mm@gmail.com
- 530989960