fot. Zostań Sędzią

Kurs sędziowski 2021 - drugi nabór

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o rozpoczynającym się drugim naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 6 lutego 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do 3.02.2021 r.


Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata, oświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ
2) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia - POBIERZ
3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
4) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
5) potwierdzenie przelewu - opłata za kurs wynosi 150 zł 
Dane do przelewu: Pomorski Związek Piłki Nożnej, nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128, tytuł przelewu: imię i nazwisko - Kurs sędziowski 2021 

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

Dokumenty należy wysłać na adres mailowy: kursysedziowskie@pomorski-zpn.pl

Termin zgłoszeń: 3 lutego 2021 r. 
Rozpoczęcie kursu: 6 lutego
Forma kursu: on-line

Dane kontaktowe: 
e-mail: kursysedziowskie@pomorski-zpn.pl
nr tel.: 697 038 214

Biuro Kolegium Sędziów
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

plakat_zostan_sedzia_2021_cz2.jpg