fot. kadra_2005

Kurs na Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe

Zespół Trenerów EMSA 2012 zaprasza wszystkie osoby zajmujące się organizacją imprez kulturalnych, sportowych, meczów piłki nożnej lub tylko nadzorujących te wydarzania na kurs na Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe.


​Tragiczne wydarzenia w Gdańsku na koncercie finałowym WOŚP, wcześniejsze wydarzenia w Koszalinie oraz inne niebezpieczne zjawiska na imprezach w Polsce pokazują, że „bezpieczeństwo” to punkt, na który cały czas zbyt mało uwagi poświęcamy, a jest ono priorytetem dla każdego z nas. Warto kształtować swoje poprawne nawyki w kwestiach zachowania bezpiecznego oraz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

- jeśli chcecie Państwo rozwinąć wiedzę i umiejętności w kwestii bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa imprez o charakterze publicznym.
- jeśli chcecie dowiedzieć się jaki ma wpływ bezpieczeństwo na frekwencję na imprezach oraz jakie jeszcze czynniki na nią wpływają.
- jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć jakie są największe zagrożenia na imprezach sportowych a jakie na kulturalno-rozrywkowych oraz jak im przeciwdziałać. 
- jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć czym różni się bezpieczeństwo od zabezpieczenia i czym jest perfekcyjna obsługa widza to:

Zespół Trenerów zaprasza wszystkie osoby zajmujące się organizacją imprez kulturalnych, sportowych, meczów piłki nożnej lub tylko nadzorujących te wydarzania na kurs na Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe. 

Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. 2011 r. nr 183 poz. 1087). Łącznie 50 godziny dydaktycznych
1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne.
2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia.
4. Misja służb organizatora imprezy masowej.
5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.
6. Zabezpieczenia imprez masowych.
7. Zagadnienia prawne – cześć I i II.
8. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej.
9. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej.
10. Zadania służb organizatora imprezy masowej.
11. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
12. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne.
13. Wybrane aspekty prawa budowlanego.
14. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
15. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.
16. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1.
17. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2.
18. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki.
19. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego.
20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego.
21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.
22. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej.
23. Ćwiczenia praktyczne.
24. Gra symulacyjna z zarządzania kryzysowego i ewakuacji

Data: I zjazd – 21 (godz. 9.00-17.30) i 22 listopada (8.00- 16.00) (czwartek, piątek)
II zjazd – 28 (godz. 9.00-17.30) i 29 listopada (8.00- 16.00) (czwartek, piątek)
Jeden kurs trwa cztery dni.

Miejsce: Ustka
Koszt szkolenia Kierowników ds. Bezpieczeństwa to 640 pln netto od osoby. 

Proponujemy następujące zasady organizacyjne szkolenia:
- szkolenie będzie przygotowywać do pracy na wszystkich imprezach masowych, nie tylko meczach piłki nożnej, ale również na wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze publicznym.
- szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu multimedialnego wspartego filmami i zdjęciami oraz materiałami dydaktycznymi dla uczestników
- po każdym module teoretycznym odbywać się będą ćwiczenia praktyczne i panele dyskusyjne
- każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezie masowej

EMSA 2012 gwarantuje ciekawie prowadzone zajęcia w formie multimedialnej z dużą ilością zdjęć, filmów, ćwiczeń praktycznych, dyskusji w grupie oraz ćwiczeń praktycznych w ciekawej formie. Z nami nigdy słuchacze się nie nudzą, a przekazywana wiedza teoretyczna zawsze poparta jest dużą ilością przykładów z naszego bogatego doświadczenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy przesyłać zgłoszenie na adres msamsel@vp.pl lub emsa2012@vp.pl w formie: imię i nazwisko, klub lub instytucja, nr telefonu, email. 

Marcin Samsel
tel. 601 64 95 66
msamsel@vp.pl