fot. Koordynator Służb Klubowych

Kurs Koordynatorów służb klubowych [20.05.2023]

Pomorski ZPN odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska piłkarskiego, w celu wypełnienia właściwych wymogów kryterium przepisów licencyjnych dla klubów klasy Okręgowej i klas niższych, ogłasza nabór kandydatów na kurs Koordynatorów służb klubowych. Należy zauważyć, że celowe by było gdyby w klubie były, co najmniej dwie osoby posiadające stosowne do tej funkcji uprawnienia.


Zgłoszenia kandydatów na kurs Koordynatorów służb klubowych należy przesyłać mailowo na adres: pomorski@zpn.pl w terminie do dnia 10.05.2023 r.

Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- datę urodzenia,
- zdjęcie,
- adres poczty mailowej,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za udział w kursie w wysokości 120,00zł wniesionej na rachunek bankowy Pomorskiego ZPN nr 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128 podając w tytule przelewu: Kurs Koordynatorów służb klubowych - imię i nazwisko uczestnika kursu.

Termin kursu to 20 maja. Forma organizacyjna kursu zostanie przekazana uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.

Na pogram kursu, który potrwa około 5-6 godzin, składają się między innymi zagadnienia z zakresu:
- praw i obowiązków organizatora zawodów,
- współpracy służb klubowych z policją i innymi służbami,
- organizacji i zadań służb klubowych,
- współpracy Koordynatora służb klubowych z Delegatem meczowym Pomorskiego ZPN.

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu otrzymują:
- zaświadczenie ukończenia kursu,
- identyfikator ze zdjęciem,
- regulamin zawodów piłki nożnej niebędących imprezą masową,
- vademecum zawodów piłki nożnej.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Józef Dąbrowski