fot. Koordynator Służb Klubowych

Kurs Koordynatorów Służb Klubowych - 2022

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN informuje o naborze na kurs Koordynatorów Służb Klubowych. Kurs odbędzie się 19 lutego 2022 roku on-line.


Swoje zgłoszenia na kurs należy wysyłać na adres mailowy gsobecki@pomorski-zpn.pl

Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w kursie, koszt kursu wynosi 80 zł; wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128; w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko z dopiskiem Kurs Koordynatorów Służb Klubowych;
- zdjęcie (zdjęcie można przesłać albo mailem albo pocztą na adres Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk)
- adres korespondencyjny.

Termin zgłoszeń: 15.02.2022 r.

Uczestnik kursu po ukończonym szkoleniu otrzyma:
- zaświadczenie o ukończonym kursie,
- identyfikator z obowiązkami,
- identyfikator Koordynatora Służb Klubowych,
- regulamin zawodów piłki nożnej niebędący imprezą masową,
- vademecum zawodów piłki nożnej.

Szczegóły dotyczące kursu on-line uczestnicy dostaną bezpośrednio na adres mailowy.

W kursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju. Zapraszamy do udziału.