fot. Pomorski ZPN

Zmiana terminów konferencji plenarnych

[AKTUALIZACJA - 16 marca 2020 r.] W odpowiedzi na rozporządzenie Premiera RP, zakazujące organizacji m.in. Walnych Zgromadzeń, Pomorski Związek Piłki Nożnej zmienia terminy składania dokumentów na konferencje plenarne, jak również terminy samych konferencji.


Wiele klubów wyłania przedstawicieli na konferencje w drodze głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków danego stowarzyszenia. Nawet jeśli dane stowarzyszenie nie przekracza 50 osób, nie ma potrzeby narażać się na kontakt z większą grupą osób.

W związku z powyższym termin składania dokumentów zmieniono na 30 kwietnia 2020 r.

Nowe terminy konferencji plenarnych to:

  • 19.05.2020 r. w Gdańsku,
  • 20.05.2020 r. w Gdańsku,
  • 21.05.2020 r. w Gdańsku,
  • 26.05.2020 r. w Malborku,
  • 28.05.2020 r. w Słupsku.

Pełen tekst znowelizowanej Uchwały znajduje się TUTAJ

7 lutego 2020 r :

Pomorski Związek Piłki Nożnej przedstawia plan konferencji plenarnych, na których dokonany będzie wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN zaplanowane na 22 sierpnia 2020 r.

16.04.2020 r. (czwartek) - Gdańsk , ul. Uczniowska 22
a) kl. O gr. I - godz. 17.00
b) kl. O gr. II – godz. 17.45
c) kl. A gr. I – godz. 18.30
d) kl. A gr. II – godz. 19.15

17.04.2020 r. (piątek) - Gdańsk , ul. Uczniowska 22
a) klasa A gr. III – godz. 17.00
b) klasa B gr. I – godz. 17.45
c) klasa B gr. II – godz. 18.15
d) klasa B gr. III – godz. 18.45
e) klasa B gr. IV – godz. 19.15

21.04.2020 r. (wtorek) - Gdańsk , ul. Uczniowska 22
a) klasa B gr. V – godz. 17.00
b) piłka halowa i plażowa – godz. 17.40
c) juniorzy – godz. 18.20
d) piłka kobieca– godz. 19.00

23.04.2020 r. (czwartek) – Malbork – ul. Mickiewicza 26
a) klasa A gr. IV – godz. 17.00
b) klasa B gr. VI – godz. 17.45
c) klasa B gr. VII – godz. 18.15

28.04.2020 r.(wtorek) – Słupsk – ul. Poznańska 83/35
a) klasa okręgowa gr. Słupska – godz. 17.00
b) słupska klasa A gr. I – godz. 17.45
c) słupska klasa A gr. II – godz. 18.15
d) słupska klasa B gr. I – godz. 18.45
e) słupska klasa B gr. II – godz. 19.15

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16 grudnia 2019 r.:

„Kluby upoważnione do uczestnictwa w Konferencjach Plenarnych zobowiązane są do przesłania do Biura Pomorskiego ZPN nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku oświadczenia w sprawie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną. Jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, jeżeli oświadczenie będzie spełniało wszystkie wymogi formalne i nie będzie trudności z ustaleniem ważności wyboru Przedstawiciela Członka, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką osobę do udziału w Konferencji Plenarnej, w przypadku jej stawiennictwa na tę Konferencję”.

Do oświadczenia należy dołączyć:
1.uchwałę uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną wybierającą delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN;
2. listę obecności z zebrania (posiedzenia) uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną wybierającą delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN;
3. uwierzytelniony przez władze klubu odpis aktualnego Statutu.

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, jeżeli w Statucie stowarzyszenia nie jest wyraźnie napisane, że Zarząd wybiera delegata lub kandydata na Walne Zgromadzenie Pomorskiego ZPN, kompetencja ta leży w gestii Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

 

Przypominamy również, że wszelkie decyzje dotyczące powołania lub wyboru delegatów na Konferencje Plenarne lub Zgromadzenie przez członków Pomorskiego ZPN mogą być wiążące, jeżeli zostały dokonane po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. po 16.12.2019 r.

 

Komplet dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej znajduje się TUTAJ.