fot. tlo-pomzpn-komunikat

Komunikat Zarządu z dnia 30.09.2019 r.

W dniu 30.09.2019 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Ważniejsze decyzje czy postanowienia:


1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto:
a) ULKS Prometeusz Tuchomie,
b) KS Stowarzyszenie Flauta Gdynia.

2. Rozpatrzono i przyjęto sprawozdania organów statutowych i licencyjnych Pomorskiego ZPN:
a) rzecznika etyki,
b) Komisji ds. Licencji Klubowych,
c) Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych,
d) Komisji Licencji Trenerskich,
e) Komisji Licencji Sędziowskich.

3. Zatwierdzono nowelizację planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2019.

4. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów klasy sportowej o profilu piłki nożnej pod patronatem Pomorskiego ZPN.

5. Zatwierdzono przepisy regulujące współzawodnictwo programu „Bezpieczny stadion”.

6. Wyrażono poparcie dla wniosku Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji kursów dla kandydatów na sędziego piłki nożnej w uproszczonej i skróconej formule.

7. Rozpatrzono merytorycznie wnioski klubów KS Dąbrówka Linia i KS Dąb Kusowo.

8. Wypracowano wstępne założenia statutowo-organizacyjne w przedmiocie przygotowań do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN w roku 2020.

9. Zatwierdzono zmianę w przepisach dotyczących organizacji rozgrywek w sezonie 2019/2020 w zakresie doprecyzowania zasad awansów w rozgrywkach młodzieżowych.

10. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) przebiegu meczu finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim,
b) przygotowań do październikowego międzynarodowego turnieju towarzyskiego U-15 chłopców z udziałem reprezentantów USA, Rosji, Islandii i Polski, który zorganizowany zostanie na obiektach w Sztumie, Malborku i Nowym Dworze Gdańskim,
c) przygotowań do dwumeczu kadry narodowej U-20 ze Szwajcarią 14.11.br. w Chojnicach i 18.11.br. z Norwegią w Bytowie,
d) przygotowań do opracowania znowelizowanej formy logotypu Pomorskiego ZPN.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 28.10.2019 r. i dotyczyć będzie sprawozdań z działalności wszystkich organów licencyjnych Pomorskiego ZPN.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN