fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 28.01.2020 r.

W dniu 28.01.2020 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje czy postanowienia posiedzenia:
1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto dwa nowe kluby:
a) SS KP Pomorzanka Skórcz,
b) TS Gryf Słupsk.

2. Przyjęto do wiadomości statutową zmianę nazwy klubu z GTS Kolbudy na Akademia Sportu Kolbudy.

3. Zatwierdzono zbycie sekcji piłki nożnej przez Gryf Słupsk SA na rzecz Towarzystwa Sportowego Gryf Słupsk.

4. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gryf Słupsk SA.

5. Rozpatrzono i przyjęto okresowe sprawozdania organów dyscyplinarnych i wykonawczych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Zarządu Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Podokręgu Słupskiego,
f) Podokręgu Malborskiego,
g) Związkowej Komisji Odwoławczej,
h) Biura Pomorskiego ZPN.

6. Omówiono stan i harmonogram działań związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwracając uwagę, że wszelkie decyzje dotyczące powołania lub wyboru delegatów na Konferencje Plenarne lub Zgromadzenie przez członków Pomorskiego ZPN może być wiążące, jeżeli zostało dokonane po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. po 16.12.2019 r.

7. Podjęto decyzje w sprawie organizacji cyklicznych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN ustalając ich terminy na dzień:
a) 18 lutego (wtorek) godz. 17.00 - w Malborku,
b) 25 lutego (wtorek) godz. 17.00 - w Gdańsku,
c) 3 marca (wtorek) godz. 17.00 - w Słupsku,
miejsce spotkań i ich agenta podana zostanie do wiadomości w osobnym komunikacie.

8. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Paweł Formella, Piotr Fos, Krzysztof Kolke, Rafał Konkol, Marcin Kopitzki, Marcin Majek, Aleksander Richert, Adam Schreder i Piotr Wróblewski.

9. W sprawach personalnych przyjęto rezygnację i odwołano z członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN Beatę Suchorską.

10. Pozytywnie rozpatrzono wniosek klubu KKPN Olimpico Malbork.

11. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) aktualnego przebiegu i organizacji turniejów halowych o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN „Lotos Griffin Cup”,
b) organizacji meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata kobiet Polska - Azerbejdżan w dniu 09.04.2020 r. o godz. 18:00.

Zarząd Pomorskiego ZPN zwraca uwagę, że wszelkie pisma czy wnioski kierowane do władz Związku, muszą być podpisane z imienia i nazwiska przez osoby zgodnie ze statutową delegacją do reprezentowania klubu na zewnątrz.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. i dotyczyć będzie między innymi sprawozdawczości w zakresie członkostwa w Pomorskim ZPN.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN