fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 25.02.2020 r.

W dniu 25.02.2020 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Ważniejsze decyzje czy postanowienia posiedzenia:


1. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. W roku 2019 w poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto 27 klubów, jednocześnie w przypadku 16 klubów stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Pomorski ZPN zrzesza na prawach członkowskich, a działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, spółek akcyjnych, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów sportowych lub fundacji, jest 343 klubów.

2. W sprawach personalnych:
a) ze składu Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołano Marka Szerszenia, jednocześnie powołując na członka tego organu Dariusza Bohonos.
b) ze składu Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołano jej przewodniczącego Zbigniewa Murawskiego, jednocześnie czasowe pełnienie obowiązków przewodniczącego powierzyć wiceprzewodniczącemu Komisji Krzysztofowi Zabojszcz.

3. Zatwierdzono do użytkowania w ramach rozgrywek podległych organom Pomorskiego ZPN obiekt sportowy ze sztuczną nawierzchnią w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.

4. Podjęto uchwałę w sprawie zasady rozdziału sprzętu sportowego dla klubów. Programem objętych zostało 297 klubów biorących udział w rozgrywkach sezonu 2019/2020 od najwyższej klasy rozgrywkowej do rozgrywek junior D2 włącznie. Z programu wyłączono kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach turniejowych. Każdy klubów otrzyma po 9 piłek. 

5. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) aktualnego przebiegu i organizacji turniejów halowych o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN „Lotos Griffin Cup”,
b) przygotowań organizacyjnych meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy kobiet Polska-Azerbejdżan, który odbędzie się w dniu 09.04.2020 r. o godz. 18:00 na stadionie miejskim w Gdyni.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. i dotyczyć będzie między innymi podjęcia decyzji związanych z procesem licencjonowania klubów na sezon 2020/2021.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN