fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 16.12.2019 r.

W dniu 16.12.2019 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Ważniejsze decyzje czy postanowienia:


1. W sprawach członkowskich:
a) odmówiono przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN dla klubu SS KP Pomorzanka Skórcz,
b) stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Grom Trutnowy z związku z rezygnacją złożoną na piśmie,
c) stwierdzono wygaśniecie członkostwa w Pomorskim ZPN, w związku z brakiem drużyny biorącej udział w rozgrywkach związkowych, klubów: Aktywne Wocławy, KS Cygnus Przywidz, UKS Konsal Sławoszyno, KS Koral Maszewo, Mały Piłkarz Gdańsk, Sport Pasja Gdańsk, KP Sopot, KS Stegna Parchowo, UKS ZSS Człuchów i Futsal Club Kartuzy.

2. Przyjęto planu pracy i harmonogram posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2020.

3. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania w dniu 22.08.2020r. o godz.11:00 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN oraz uchwałę w sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN przez członków Związku. Szczegółowe dokumenty związane z organizacją Walnego Zgromadzenia opublikowane zostaną w terminie późniejszym.

4. Dokonano analizy i oceny wyników sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2019/2020 we współzawodnictwie międzyzwiązkowym.

5. Rozpatrzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN.

6. Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w zakresie organizacji kursów na sędziego piłki nożnej w 2019 roku.

7. Zatwierdzono na rok 2020, w dotychczasowej wysokości, statutową składkę członkowską dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN.

8. Zatwierdzono zbilansowany budżet Pomorskiego ZPN na rok 2020.

9. Zatwierdzono ramowy kalendarz rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2019/2020:
a) III liga kobiet - rozpoczęcie 28/29.03.2020r. - zakończenie 14.06.2020r. godz.15:00;
b) IV liga - rozpoczęcie rundy 08.03.2020r. - zakończenie sezonu 20.06.2020r. godz.15:00;
c) klasa Okręgowa - rozpoczęcie 14/15.03.2020r. - zakończenie 14.06.2020r. godz.15:00;
d) mecze barażowe o prawo gry w IV lidze: 1 termin - 17.06.2020r. godz.18:00, 2 termin - 21.06.2020r. godz.17:00, 3 termin - 25.06.2020r. godz.18:00;
e) klasa A (15 drużyn) - rozpoczęcie 21/22.03.2020r. - zakończenie 21.06.2020r. godz.17:00;
f) klasa A (14 drużyn) - rozpoczęcie 28/29.03.2020r. - zakończenie 14.06.2020r. godz.13:00;
g) klasa B (14 drużyn) - rozpoczęcie 28/29.03.2020r. - zakończenie 14.06.2020r. godz.17:00;
h) klasa B (12 drużyn) - rozpoczęcie 28/29.03.2020r. - zakończenie 06.06.2020r. godz.15:00;
i) klasa B (10 drużyn) - rozpoczęcie 08/11.04.2020r. - zakończenie 07.06.2020r. godz.17:00;
j) I liga wojewódzka junior A - rozpoczęcie 09/10.03.2020r. - zakończenie 06.06.2020r. godz.13:00;
k) I liga wojewódzka junior B - rozpoczęcie 09/10.03.2020r. - zakończenie 07.06.2020r. godz.13:00;
l) rozgrywki młodzieżowe z udziałem 15 drużyn - rozpoczęcie 08.03.2020r.
m) rozgrywki młodzieżowe z udziałem 14 drużyn - rozpoczęcie 14/15.03.2020r.
n) rozgrywki młodzieżowe z udziałem 12 drużyn - rozpoczęcie 28/29.03.2020r.
o) rozgrywki młodzieżowe z udziałem 10 drużyn - rozpoczęcie 28/29.03.2020r.
p) rozgrywki młodzieżowe z udziałem 8 drużyn - rozpoczęcie 04/05.04.2020r.
q) rozgrywki turniejowe E1 - rozpoczęcie 18/19.04.2020r.
r) rozgrywki turniejowe E2 - rozpoczęcie 25/26.04.2020r.
s) rozgrywki turniejowe F1 - rozpoczęcie 18/19.04.2020r.
t) rozgrywki turniejowe F2 - rozpoczęcie 25/26.04.2020r.
u) rozgrywki turniejowe G1 - rozpoczęcie 09/10.05.2020r.
v) rozgrywki turniejowe G2 - rozpoczęcie 09/10.05.2020r.

10. Wypracowano koncepcję organizacji spotkania noworocznego z działaczami społecznymi Pomorskiego ZPN ustalając termin spotkania na dzień 05.01.2020r. w Gdańsku.

11. Za działalność społeczną w roku 2019 dla 160 działaczy pracujących w organach statutowych Pomorskiego ZPN przyznano doroczne nagrody pieniężne.

12. Wyrażono zgodę na dopuszczenie obiektu ze sztuczną nawierzchnią w Gdańsku przy ul. Budowlanych 49/5 do rozgrywek związkowych.

13. Przeanalizowano protokół Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.

14. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie podjętej uchwały w trybie pozaposiedzeniowym.

15. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Jarosław Boratyński, Jacek Borowiński, Karol Kublik, Dawid Michalski, Grzegorz Mółka, Tadeusz Jankowicz i Jarosław Sawicki, a srebrną: Bogdan Głodowicz, Maciej Kurkiewicz, Piotr Steiniger i Krzysztof Waszkiewicz,

16. Zatwierdzono nowelizację planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2019.

17. Przyjęto zasady regulujące możliwość zakupu biletów na mecze reprezentacji Polski podczas EURO 2020 będących, zgodnie z decyzją PZPN, w dyspozycji Pomorskiego ZPN.

18. W sprawach personalnych:
a) z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN odwołany został Olaf Dramowicz;
b) na funkcję przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN powołany został Tomasz Zaborowski;
c) ze składu osobowego i funkcji sekretarza Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN odwołana została Beata Suchorska;
d) na funkcją sekretarza Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN powołany został Grzegorz Mółka;
e) do składu osobowego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN powołany został Filip Kaliszewski;
f) do składu osobowego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN powołany został Bogusław Saganowski.

19. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) sprawozdania w temacie organizacji i przebiegu kursokonferencji trenerów przeprowadzonej w dniach 13-14.12.2019r. w Cetniewie,
b) aktualnego przebiegu i organizacji turniejów halowych o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN „Lotos Griffin Cup”.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 28.01.2020r. i dotyczyć będzie między innymi sprawozdawczości organów związkowych w związku z organizacją rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN

Kliknij aby pobrać