fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 9.05.2022 r.

W dniu 09.05.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN, na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN o członkostwie, przyjęty został klub Beach Soccer Club Hemako Sztutowo.

2. W związku ze złożoną na piśmie rezygnacją stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Jedynka Pelplin.

3. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości sprawozdania z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
b) Komisji ds. Odznaczeń,
c) Komisji Grantowej,
d) Komisji Finansowej.

4. Zatwierdzono dokument regulujący zasady nadawania uprawnień dla delegatów meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.

5. Na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o udzieleniu rekomendacji dla kandydatów na delegatów meczowych szczebla centralnego:
a) Ekstraklasa, I i II liga:
• Błażej Jenek,
• Adam Wysocki,
b) III liga:
• Józef Dąbrowski,
• Dariusz Wątróbski.

6. Przyjęto do wiadomości informację w decyzji podjętej w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

7. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości protokół Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.

8. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych o okazji 70-lecia MKS Start Miastko. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Tomasz Agiejczyk, Krzysztof Bryndal, Patryk Kapica, Witold Konieczny, Andrzej Kwiatkowski i Piotr Szłapiński.

9. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) stan zaawansowania projektu Dobry Start, mającego na celu zagospodarowanie energii i czasu dzieci, które z różnych przyczyn nie uczestniczą w treningach klubowych, programem objęto ośrodki: gdańskie Świbno, Orunia Dolna oraz miejscowość Dretyń w powiecie bytowskim,
b) projekt Korsarze (drużyna Amp Futbolu), mającego na celu zorganizowanie i objęcie opieką szkoleniową dzieci z niepełnosprawnością ruchową nie spotkał się z szerszym zainteresowaniem środowiska,
c) informację w sprawie przebiegu i współorganizacji z Warmińsko-Mazurskim ZPN w dniach 3-5. maja 2022 r. międzynarodowego turnieju w kategorii U-15 z udziałem reprezentantów: Finlandii, Słowacji, Węgier i Polski,
d) informację o stanie przygotowań reprezentacji naszego Związku do udziału w turnieju Regions Cup.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 27.06.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN