fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 5.09.2022 r.

W dniu 05.09.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Rzecznika Etyki,
b) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
c) Piłkarskiego Sądu Polubownego.

2. Wyrażono zgodę na używanie nazw marketingowych przez drużyny klubów uczestniczących w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN:
a) drużyny młodzieżowe klubu Gryf Słupsk - AP Energa Gryf Słupsk,
b) wszystkie drużyny klubu KS Wierzyca Pelplin - KS Wierzyca Decka Pelplin.

3. Przyjęto do akceptującej wiadomości informację w sprawie stanu realizacji planu budżetowego Pomorskiego ZPN w I półroczu 2022 roku.

4. Pozytywnie rozpatrzono wniosek z sprawie nowelizacji planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok 2022.

5. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych:
a) złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Piotr Domżalski, Paweł Szajrych i Janusz Witt,
b) srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Antoni Cywiński, Mieczysław Groś, Jan Sztucki, Krzysztof Sztucki, Zbigniew Kazimierski, Piotr Dorosz i Arkadiusz Gliniecki.

6. Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN powołana zostaje kadra szkoleniowa U-15 i U-13 dziewcząt w następującym składzie: Patrycja Salwa, Aneta Plozka i Izabela Pawłowska.

7. Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN zaakceptowano zmiany dotyczące organizacji rozgrywek w kategorii U-11 i U-9, w sezon 2022/2023, z systemu ligowego na turniejowy.

8. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN podjęto decyzję w sprawie organizacji meczu finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu związkowym. Mecz finałowy odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. (środa) o godz. 17:00 na stadionie miejskim w Sztumie. Zgodnie z regulaminem PZPN rozgrywek o Puchar Polski zwycięzca na szczeblu związkowych jest nagradzany nagrodą finansową przez PZPN. Postanowiono, że finalista uhonorowany zostanie przez Pomorski ZPN nagrodą finansową w wysokości 1.500,00 zł.

9. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie decyzji podjętych w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

10. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) działań związanych z przygotowaniami do organizacji międzynarodowego turnieju U-19 z udziałem reprezentantów: Włoch, Bośni i Hercegowiny, Estonii i Polski, który w dniach 21, 24 i 27.09.2022 r. rozegrany zostanie na stadionach w Gdyni i Rumi.
b) dotyczącej korzystania z programu „Poznaj Polskę na Sportowo”

11. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 03.10.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN