fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 5.07.2021 r.

W dniu 05.07.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN, przyjęto następujące klub:
a) AP MFS Gdańsk,
b) KS Dębnickie Orły Dębnica Kaszubska,
c) GKS Orliki Stary Dzierzgoń,
d) Unia Kłodawa.

2. Z powodów formalnych i prawnych nie uwzględniono wniosku klubu GKS Trąbki Wielkie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN.

3. Wyrażono zgodę na używanie marketingowe w sezonie 2021/2022 przez drużyny klubów:
a) junior E2, F1, F2 i G klubu KS Gryf Słupsk nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk,
b) seniorów IV ligi i klasy klubu KTS-K Luzino nazwy KTS-K Wikęd Luzino, a III ligi kobiet i wszystkich drużyn młodzieżowych nazwy KTS-K GOSRiT Luzino,
c) seniorów klasy B klubu KS Sport to Zdrowie Linia nazwy KS Dąbrówka Linia.

4. Podjęto uchwałę w sprawach finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022.

5. Udzielono pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek właściwym organom Pomorskiego ZPN, które będą tożsame z pełnomocnictwami ubiegłego sezonu.

6. Zajęto stanowisko w sprawie udzielenia rekomendacji w najbliższych wyborach do władz PZPN:
a) Markowi Koźmińskiemu na funkcję prezesa PZPN,
b) Radosławowi Michalskiemu na funkcję członka Zarządu PZPN,
c) Krzysztofowi Malinowskiemu na funkcję członka Komisji Rewizyjnej PZPN.

7. Zatwierdzono skład kadry dydaktycznej klas afiliowanych Pomorskiego ZPN ZSSiO w Gdańsku i SP1 w Malborku.

8. Podjęto decyzję w sprawie wsparcia dla inicjatywy powstania wystawy 75-lecia i muzeum sportu wiejskiego.

9. Negatywnie rozpatrzono wnioski klubów: MKS Pomezania Malbork, MKS Chojniczanka 1930 SA Chojnice, KS Stolem Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach wyższej ligi czy klasy rozgrywkowej niż wynika to z przepisów regulujących zasady awansów oraz spadków i współzawodnictwa sportowego.

10. Korzystając ze stanowiska Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN podjęto decyzję o zwiększeniu liczby drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach IV ligi Pomorskiego ZPN do 21 w związku z rezygnacją klubu MKS Bytovia Bytów z gry na poziomie III ligi.

11. Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN do składu osobowego tego organu powołane zostały: Magda Kołacz i Patrycja Salwa.

12. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) stanu przygotowań organizacyjnych do turniejów w piłce plażowej,
b) stanu prac i działań organizacyjnych dotyczących przygotowań do prowadzenia rozgrywek piłkarskich w sezonie 2021/2022.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 02.08.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN