fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 30.11.2020 r.

W dniu 30.11.2020 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


1. Z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN Zarząd Związku podjął uchwałę o zatwierdzeniu jednolitego tekstu Statutu Pomorskiego ZPN.

2. Zatwierdzono do użytku wewnętrznego regulaminy działania organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Rzecznika Etyki,
b) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
c) Rady Trenerów,
d) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
e) Klubu Seniora.

3. Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdanie z prac Komisji Licencji Trenerskich w procesie licencjonowania kadry szkoleniowej na sezon 2020/2021.

4. Omówiono wyniki i dokonano oceny osiągnięć sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN w rozgrywkach międzyzwiązkowych w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.

5. Rozpatrzono sprawozdania właściwych organów związkowych w przedmiocie organizacji w roku 2020 kursów specjalistycznych: trenerskich, sędziowskich, koordynatorów służb klubowych czy spikerów. Z uwagi na panujący w kraju stan epidemiologiczny część z zaplanowanych kursów prowadzona było w trybie online, a przeprowadzenie innych przełożono na rok 2021.

6. Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdzono ramowe kalendarze rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2020/2021:
a) seniorów (rozpoczęcie rozgrywek III i IV ligi oraz klasy Okręgowej - 06/07.03.2021 r. klasa A i B - 20/21.03.2021 r.),
b) juniorów (rozpoczęcie rozgrywek ILWJB i ILWJC2 - 06/07.03.2020 r. ILWJA, J16 i J14 - 20/21.03.2021 r.),
szczegółowe kalendarze rozgrywek wiosennych opublikowane zostaną w osobnym komunikacie.

7. Za działalność społeczną w roku 2020 dla 164 działaczy pracujących w organach statutowych Pomorskiego ZPN przyznano doroczne nagrody pieniężne.

8. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy związkowych. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Stanisław Poniatowski, Krzysztof Surówka, Stanisław Gilla, Tadeusz Marciński, Adam Trzepałkowski i Andrzej Kosiedowski.

9. Przeanalizowano pismo Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w sprawie naruszeń zasad bezpieczeństwa sędziów na zawodach podporządkowanych organizacyjne organom statutowym Pomorskiego ZPN.

10. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej zasad organizacji turniejów eliminacyjnych do rozgrywek o puchar Prezesa PZPN w roczniku 2009 i 2010 (szczegóły przedstawione zostaną w osobnym komunikacie).

Zarząd Pomorskiego ZPN zwraca uwagę i przypomina, że wszelkie pisma czy wnioski kierowane do władz Związku, muszą być podpisane z imienia i nazwiska przez osoby zgodnie ze statutową delegacją do reprezentowania Klubu, członka Pomorskiego ZPN, na zewnątrz.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.
Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 21.12.2020 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN