fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 30.10.2023 r.

W dniu 30.10.2023 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Przeanalizowano i przyjęto do aprobującej wiadomości sprawozdania z działalności organów Pomorskiego ZPN: Komisji ds. Szkolenia, Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego oraz Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczną poprawę współdziałania wymienionych komórek związkowych w procesie popularyzacji piłkarstwa młodzieżowego na terenie naszego województwa. W dalszym ciągu poprawy wymaga zacieśnienie współpracy na linii Związek – kluby piłki kobiecej oraz pomiędzy klubami piłki kobiecej.

2. Przeanalizowano stan realizacji planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2023 i na podstawie przedłożonych wniosków podjęto decyzję o nowelizacji planu budżetowego.

3. Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju pomorskiej piłki nożnej złotą odznaka „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni zostali: Wiesław Bezhubka (Gmina Tuchomie), Eugeniusz Bulczak (Myśliwiec Tuchomie) i Jerzy Lewi-Kiedrowski (Gmina Tuchomie), a srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni zostali: Andrzej Bladoszewski (Chrobry Charbrowo), Adam Bugajski (Chrobry Charbrowo), Marek Całka, Hanna Dryja, Dariusz German, Arkadiusz Glazer, Adam Kozubski, Sławomir Kwiatkowski, Lechosław Makochoń (Chrobry Charbrowo), Jacek Manuszewski, Mirosław Piotrowski (Chrobry Charbrowo), Wojciech Wasiek, Grzegorz Witt i Dariusz Wroński (Chrobry Charbrowo).

4. Z członka Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN odwołany został Kacper Milczarek, a w to miejsce powołano nowego członka Komisji w osobie Jacek Drążek.

5. Przyjęto do wiadomości informację w przedmiocie sprawozdań z realizacji programu „Poznaj Polskę na Sportowo”..

6. Zapoznano się z informacją w temacie przygotowań do cyklu turniejów halowych o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN.

7. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 27.11.2023 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN