fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 30.01.2023 r.

W dniu 30.01.2023 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęty został Klub Piłkarski Ogniwo Sopot.

2. Wyrażono zgodę na używanie w sezonie 2022/2023 przez klub KP Gdynia nazwy marketingowej BeeDee KP Gdynia.

3. Po analizie przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania organów dyscyplinarnych i wykonawczych Związku:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Związkowej Komisji Odwoławczej,
f) oraz właściwych komórek Podokręgu Słupskiego i Malborskiego,
w przedmiocie organizacji i prowadzenia, zgodnie w kompetencjami, rozgrywek piłkarskich w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023.

4. Zatwierdzono zmiany w składach osobowych organów Podokręgu Malborskiego ZPN:
a) z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek odwołany został Paweł Rybarczyk,
b) z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Dyscyplinarnej odwołany został Grzegorz Mółka,
c) na członka i funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej powołany został Mateusz Wiech,
d) na członka i funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek powołany został Grzegorz Mółka.

5. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie decyzji podjętych w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

6. Wypracowano koncepcję organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych władz Związku z przedstawicielami klubów biorących udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN wg. harmonogramu:
a) 21.02.2023 r. godz. 17:30 – Nowy Staw,
b) 27.02.2023 r. godz. 17:30 - Gdańsk,
c) 01.03.2023 r. godz. 17:30 - Słupsk,
na agendę spotkań składać się będą między innymi: sprawy dotyczące organizacji rozgrywek i uprawniania zawodników, procesu licencjonowania klubów i kadry szkoleniowej czy zagadnienia dotyczące oferty ubezpieczeń dla klubów.

7. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN członkom Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN:
a) złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Filip Kaliszewski,
b) srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Dawid Nitka i Artur Zakrzewski.

8. Na wniosek Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN przyznano zapomogi pieniężne dla seniorów naszego Związku Józefa Rudzińskiego i Kazimierza Jankowskiego.

9. Znowelizowano, obowiązujące od 2014 roku, przepisy dotyczące zasad rozliczania kosztów przejazdów dla działaczy i pracowników Pomorskiego ZPN, w celu realizacji zadań statutowych Związku.

10. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku oraz omówiono założenia w sprawie organizacji cyklu turniejów halowych Energa Griffin Cup o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN, warsztatów szkoleniowych czy aktywności naszego Związku w mediach społecznościowych. Przeanalizowano sytuację etyczną wokół informacji medialnych dotyczących Akademii Piłkarskiej, będącej częścią struktur, klubu KS Radunia Stężyca. Zapoznano się w ofertą dr Wiesława Wiki w przedmiocie podjęcia działań mających na celu opracowania monografii wybranych klubów Pomorskiego ZPN.

11. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 27.02.2023 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN