fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 29.11.2021 r.

W dniu 29.11.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Szkolenia,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Zarządu Kolegium Sędziów
w przedmiocie organizacji kursów specjalistycznych.

2. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN.

3. Rozpatrzono sprawozdania z osiągnięć sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych naszego Związku w ramach współzawodnictwa międzyzwiązkowego w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 zwracając uwagę, że wyniki kadr chłopców są nieadekwatne do oczekiwań władz Związku.

4. Rozpatrzono i zatwierdzono wnioski Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w zakresie kalendarzy rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022:
a) IV liga - rozpoczęcie rozgrywek wiosennych - 05/06.03.; zakończenie sezonu - 11.06.2022 r. godz:15:00;
b) klasa Okręgowa - rozpoczęcie rozgrywek wiosennych - 05/06.03.; zakończenie sezonu - 16.06.2022 r. godz:17:00;
c) klasa A - rozpoczęcie rozgrywek wiosennych - 12/13.03. lub 19/20.03.; zakończenie sezonu - odpowiednio 19.06.2022 r. godz:13:00 lub 12.06.2022 r. godz.13:00;
szczegółowe kalendarze rozgrywek: seniorów, młodzieżowych i turniejowych opublikowane zostaną w osobnych komunikatach.

5. Podjęto decyzję, że okolicznościowe spotkanie noworoczne wszystkich członków organów związkowych Pomorskiego ZPN, odbędzie się w dniu 06.01.2022 r. o godz.16:00.

6. Za działalność społeczną w roku 2021 przyznano nagrody pieniężne, którymi objętych zostało 155 działaczy pracujących we wszystkich organach statutowych Pomorskiego ZPN.

7. Przeanalizowano bieżące protokoły Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.

8. Skrupulatnie przeanalizowano i zatwierdzono wnioski dotyczące zmian w tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów za prowadzenie zawodów piłkarskich.

9. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji rozgrywek w rundzie wiosennej I ligi wojewódzkiej C1 i model ich organizacji uzależnić od stanowiska UKS Olimpijczyk Kwakowo.

10. W sprawach personalnych podjęto decyzję o odwołaniu ze składu osobowego Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Jerzego Wnuka-Lipińskiego.

11. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Zbigniew Hallmann, Sylwester Maszota, Wojciech Bork, Wiesław Renusz, Dariusz Mikołajczak, Adam Skurat, Bartosz Hening i Leszek Wnuk. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Katarzyna Węsierska, Łukasz Kofluk, Wojciech Gębarowski, Piotr Ruszewski, Tomasz Angel, Piotr Waga i Michał Szmytke.

12. Zatwierdzono do użytku związkowego regulamin rozgrywek o mistrzostwo III ligi futsalu mężczyzn.

13. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) zapoznano się z informacją w sprawie zorganizowanej w dniach 19-21. listopada br. na obiektach AWFiS w Gdańsku międzynarodowej konferencji metodyczno-naukowej „Identyfikacja i rozwój talentu sportowego”,
b) przyjęto do wiadomości stan organizacyjny cyklu młodzieżowych turniejów halowych LOTOS Griffin Cup,
c) zapoznano się z informacją ze spotkania z prezesem federacji AmpFutbol Polska. Spotkanie miało na celu zainicjowanie współpracy w celu zorganizowania grupy treningowej dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 17.12.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN