fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 28.08.2020 r.

W dniu 28.08.2020 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2020-2024 posiedzenie Zarząd Pomorskiego ZPN. W trakcie posiedzenia podjęto szereg decyzji osobowych mających na celu zabezpieczenie funkcjonowania organów związkowych i ciągłości rozgrywek sezonu 2020/2021.


1. Na funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN powołano Agnieszkę Matuszewską.

2. Na funkcję wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN powołano Macieja Wierzbowskiego.

3. Na funkcję sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN powołano Józefa Dąbrowskiego.

4. Na pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołano Pawła Kryszałowicza.

5. Na pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN powołano Grzegorza Obiałę.

6. Na funkcję rzecznika etyki Pomorskiego ZPN powołano Jana Ponulak.

7. Na funkcję rzecznika ochrony prawa związkowego Pomorskiego ZPN powołano Krzysztofa Malinowskiego.

8. Podjęto decyzję w sprawie potwierdzenia celowości i zasadności dalszego funkcjonowania organów wykonawczych Pomorskiego ZPN:
a) Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego,
b) Rada Trenerów,
c) Zarząd Klubu Seniora,
d) Komisja Finansowa,
e) Komisja Grantowa.

9. Zatwierdzono zaktualizowany schemat struktury statutowo-organizacyjnej Pomorskiego ZPN.

10. Podjęto decyzję upoważniającą organa jurysdykcyjne, dyscyplinarne czy wykonawcze Pomorskiego ZPN do działania w zakresie ich kompetencji w dotychczasowych składach do czasu powołania nowych składów osobowych tych organów.

11. Na mocy uprawnień wynikających z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się komisje statutowe Pomorskiego ZPN w następujących składach osobowych:
a) Komisja Dyscyplinarna
• przewodniczący: Michał Sambożuk,
• wiceprzewodniczący: Andrzej Toczyński,
• sekretarz: Mateusz Wiech,
• członkowie: Bogusław Szumichora, Dariusz Wątróbski, Grzegorz Łangowski, Waldemar Krajewski.
b) Związkowa Komisja Odwoławcza
• przewodniczący: Mariusz Tkaczyk,
• wiceprzewodniczący: Wojciech Glanc,
• sekretarz: Stanisław Rajewicz,
• członkowie: Janusz Zygmuntowicz, Jarosław Klauzo, Zbigniew Wiśniewski.
c) Piłkarski Sąd Polubowny
• przewodnicząca: Sylwia Grzybowska,
• wiceprzewodniczący: Bartosz Sambożuk,
• sekretarz: Jakub Nowak,
• członkowie: Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska, Marcin Derlacz, Marcin Jadwiszczonek, Michał Grochowiecki.
d) Komisja ds. Licencji Klubowych
• przewodniczący: Józef Dąbrowski,
• sekretarz: Maciej Tomaszewski,
• członkowie: Jerzy Wnuk Lipiński, Wojciech Krasucki.
e) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
• przewodniczący: Błażej Jenek,
• wiceprzewodniczący: Paweł Raczak,
• sekretarz: Łukasz Karski,
• członek: Mateusz Kotecki.
f) Komisja ds. Rozgrywek
• przewodniczący: Robert Rybakowski,
• wiceprzewodniczący: Janusz Leyk,
• sekretarz: Grzegorz Mółka,
• członkowie: Dariusz Bohonos, Filip Kaliszewski.

12. Na mocy uprawnień wynikających z art. 56 i 57 Statutu Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się komisje statutowe Pomorskiego ZPN w następujących składach osobowych:
a) Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
• przewodniczący: Gerard Sobecki,
• wiceprzewodniczący: Błażej Jenek,
• sekretarz: Dawid Kręcki,
• członkowie: Henryk Jaskólski, Henryk Nowacki, Adam Wysocki, Andrzej Szaj, Rafał Hołubowski, Dariusz Wątróbski, Adam Sobiecki.
b) Zarząd Kolegium Sędziów
• przewodniczący: Tomasz Góreczny,
• wiceprzewodnicząca: Katarzyna Wierzbowska,
• sekretarz: Dariusz Bohonos,
• członkowie: Dariusz Borucki, Łukasz Kowalik, Mariusz Podjacki, Grzegorz Rek, Dominik Sulikowski, Jarosław Boratyński, Adam Manuszewski.
c) Komisja ds. Szkolenia
• przewodniczący: Andrzej Szwarc,
• wiceprzewodniczący: Marek Jankowski,
• sekretarz: Jakub Frydrych,
• członkowie: Ireneusz Stencel, Bogdan Kazojć, Grzegorz Obiała, Jerzy Smuczyński, Sebastian Czajka.
d) Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego
• przewodniczący: Tomasz Zaborowski,
• wiceprzewodniczący: Henryk Pawłowski,
• sekretarz: Wojciech Krasucki,
• członkowie: Franciszek Kaszubowski, Karol Złonkiewicz, Paweł Wypij, Tomasz Kempa, Ryszard Hendryk, Andrzej Staszewski, Andrzej Grabowski, Rafał Zabrocki.
e) Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej
• przewodniczący: Bogdan Duraj,
• wiceprzewodniczący: Janusz Leyk,
• sekretarz: Grzegorz Mierzejewski,
• członkowie: Henryk Jaskólski, Bogusław Saganowski, Henryk Kuczma, Dariusz Bilicki.
f) Komisja ds. Odznaczeń
• przewodniczący: Anna Moritz,
• wiceprzewodniczący: Rafał Szlas,
• sekretarz: Mateusz Wiech,
• członkowie: Paweł Kryszałowicz, Dariusz Bohonos, Ksawery Grubba-Schroeder.
g) Komisja Licencji Sędziowskich
• przewodniczący: Maciej Wierzbowski,
• wiceprzewodniczący: Anna Moritz,
• sekretarz: Filip Kaliszewski,
• członkowie: Tomasz Góreczny, Dariusz Bohonos.
h) Komisja Licencji Trenerskich
• przewodniczący: Andrzej Szwarc,
• wiceprzewodniczący: Łukasz Radzymiński,
• sekretarz: Karol Wasielewski,
• członkowie: Paweł Wypij, Tomasz Borkowski, Tomasz Kafarski.
i) Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
• przewodnicząca: Małgorzata Mierzejewska,
• wiceprzewodniczący: Rafał Bielawa,
• sekretarz: Anna Masztalerz,
• członkowie: Dawid Głodek, Katarzyna Wierzbowska, Milena Lachowicz, Arkadiusz Janor.
j) Rada Trenerów
• przewodniczący: Wojciech Łazarek,
• wiceprzewodniczący: Bogusław Kaczmarek,
• sekretarz: Mieczysław Gierszewski,
• członkowie: Adam Adamus, Jerzy Jastrzębowski, Józef Gładysz, Marian Geszke, Michał Globisz, Wojciech Przybylski.
k) Komisja Finansowa
• przewodnicząca: Agnieszka Matuszewska,
• wiceprzewodniczący: Stanisław Jankowski,
• sekretarz: Jarosław Kruszyński.
l) Komisja Grantowa
• przewodniczący: Marek Jankowski,
• wiceprzewodniczący: Rafał Bielawa,
• sekretarz: Maciej Tomaszewski
• członkowie: Marek Romanów, Janusz Czubek, Piotr Muziński.
13. Na mocy uprawnień wynikających z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się komisje statutowe podokręgów Pomorskiego ZPN w następujących składach osobowych:
a) Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego
• przewodniczący: Dariusz Perlański,
• sekretarz: Czesław Augustyniak,
• członkowie: Maciej Kurkiewicz, Michał Jadłowski, Tadeusz Jankowicz.
b) Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Malborskiego
• przewodniczący: Grzegorz Mółka,
• wiceprzewodniczący: Krzysztof Zabojszcz,
• sekretarz: Sebastian Krawczyk,
• członkowie: Bartosz Recław, Zbigniew Toporowski.
c) Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego
• przewodniczący: Zenon Szulc,
• wiceprzewodniczący: Bogdan Głodowicz,
• sekretarz: Jarosław Sawicki,
• członkowie: Dariusz Miecznikowski, Janusz Reichel.
d) Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego
• przewodniczący: Michał Mikołajczak,
• wiceprzewodniczący: Paweł Rybarczyk,
• sekretarz: Ireneusz Stolarz,
• członkowie: Sławomir Rozwalak, Paweł Kondziella.

14. Na mocy uprawnień wynikających z art. 65 Statutu Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się komisje statutowe podokręgów Pomorskiego ZPN w następujących składach osobowych:
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego
• przewodniczący: Mieczysław Reichel,
• sekretarz: Jacek Borowiński,
• członek: Karol Kublik.
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Malborskiego
• przewodniczący: Przemysław Zagórski,
• sekretarz: Adam Tarnecki,
• członek: Jan Gutowski.
Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego
• przewodniczący: Jarosław Boratyński,
• wiceprzewodniczący: Krzysztof Gałek,
• sekretarz: Krystian Lipski,
• członkowie: Tadeusz Tama, Łukasz Karski.
Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Malborskiego
• przewodniczący: Marek Marcinkowski,
• sekretarz: Michał Walkowski,
• członek: Łukasz Pawłowski, Michał Krotowski.

15. Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną klas afiliowanych Pomorskiego ZPN w ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2020/2021, w następującym składzie:
- Tomasz Borkowski - klasa VIII,
- Krzysztof Wilk - klasa VIII,
- Łukasz Godlewski - klasa VII,
- Paweł Wypij - klasa VII,
- Maciej Gemborys - klasa VI, trener bramkarzy klasa VI-VIII,
- Paweł Budziwojski - klasa VI, trener przygotowania motorycznego,
- Arkadiusz Janor - klasa VI.
Na wniosek trenera koordynatora szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną klasy sportowej Pomorskiego ZPN w SP1 w Malborku, na rok szkolny 2020/2021, w następującym składzie:
- Henryk Pawłowski - trener koordynator,
- Radosław Szczuchniak - klasa VIII,
- Andrzej Głowacki - klasa VII,
- Jarosław Talik - trener bramkarzy.

16. Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został Józef Stopyra.
Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 23.09.2020 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN