fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 28.02.2022 r.

W dniu 28.02.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Podjęto decyzję w temacie celowości i zasadności udzielenia wsparcia materialnego dla akcji humanitarnych w związku z konfliktem zbrojnym w stosunku do Ukrainy. 

2. W poczet członków Pomorskiego ZPN, na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN o członkostwie, przyjęty został klub GAP Iskra Malbork.

3. W związku ze złożoną na piśmie rezygnacją stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu SPK Kamionka Sopot.

4. Rozpatrzono i przyjęto do wiadomości sprawozdanie z działalności statutowej i organizacyjnej Biura Pomorskiego ZPN za rok 2021.

5. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. W roku 2021 w poczet członków Pomorskiego ZPN zwiększył się o 22 nowe kluby. Według stanu na dzień 01.01.2022 r. Pomorski ZPN zrzesza na prawach członkowskich, a działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, spółek akcyjnych, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów sportowych lub fundacji 344 kluby.

6. Zapoznano się w informacją w sprawie przebiegu procesu licencjonowania trenerów.

7. Wyrażono zgodę na używanie nazwy marketingowej w sezonie 2021/2022 przez drużyny klubów:
a) drużyny junior A, B1, B2, C1, C2, D1, D2 i E1 klubu KS Radunia Stężyca nazwy KS AP Radunia PG Stężyca,
b) wszystkie drużyny klubu TKKF Stal Jezierzyce nazwy Polish Agro Stal Jezierzyce.

8. Przyjęto do wiadomości zmiany we władzach statutowych oraz organizacyjne klubu KP Bytonia.

9. Potwierdzono stanowisko Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie wniosku klubu KS Gryf Słupsk o braku możliwości awansu do I ligi wojewódzkiej junior B1 zespołu I ligi wojewódzkiej junior B2 w przypadku wycofania się w trakcie sezonu 2021/2022 z rozgrywek I ligi wojewódzkiej junior B1 danego klubu.

10. Podjęto decyzje w sprawie zmian w obsadzie kadry szkoleniowej drużyny reprezentacyjnej Pomorskiego ZPN dziewcząt U-13:
a) z funkcji trenera odwołany został Robert Chałaszczyk,
b) na funkcję trenerki kadry wojewódzkiej dziewcząt U-13 powołana została Patrycja Salwa.     

11. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Zdzisław Hildebrant, Krzysztof Helta, Mateusz Tarnawski, Sebastian Myszk, Piotr Dorosz, Roman Gaszkowski i Arkadiusz Gliniecki.

12. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) przyjęto do wiadomości informację o współorganizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata kobiet Polska - Armenia, który w dniu 07.04.2022 r. rozegrany zostanie na stadionie W Gdyni. 
b) przyjęto do wiadomości stan zaawansowania projektu stworzenia Kadry „Korsarze” (drużyna Amp Futbolu), mającej na celu zorganizowanie i objęcie szkoleniową dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
c) przyjęto do wiadomości stan realizacji programu organizacyjnego oraz przebiegu młodzieżowych turniejów halowych LOTOS Griffin Cup o puchar prezesa Pomorskiego ZPN,
d) przyjęto do wiadomości stan zaawansowania projektu „Dobry start” dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) przyjęto do wiadomości informację w sprawie przygotowań do współorganizacji z Warmińsko-Mazurskim ZPN w dniach 3-5. maja 2022 r. międzynarodowego turnieju 4 Nations Cup w kategorii U-15 z udziałem reprezentantów: Finlandii, Słowacji, Węgier i Polski.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 04.04.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN