fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 27.10.2020

W dniu 27.10.2020 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


Ważniejsze decyzje i postanowienia posiedzenia:
1. Wyrażono zgodę na używanie nazwy marketingowej przez:
a) wszystkie drużyny klubu AP LG Gdańsk uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN nazwy AP Lotos Gdańsk,
b) wszystkie drużyny młodzieżowe klubu Gryf Słupsk uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN nazwy AP Energa Gryf Słupsk.

2. Zatwierdzono do użytku wewnętrznego regulaminy organizacyjne organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Szkolenia,
b) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego,
c) Komisji ds. Odznaczeń,
d) Komisji Finansowej,
e) Komisji Grantowej.

3. Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania organów licencyjnych z procesu licencyjnego na sezon 2020/2021:
a) Komisji ds. Licencji Klubowych,
b) Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych,
c) Komisji Licencji Sędziowskich.

4. Podjęto decyzje w przedmiocie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Pomorskiego ZPN.

5. Zatwierdzono Bartłomieja Żmudę na sędziego z uprawnieniami do prowadzenia zawodów III ligi.

6. W sprawach osobowych podjęto następujące decyzje:
a) na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołano Michała Jadłowskiego.
b) na członka Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN powołano Dariusza Nawoja.

7. Odmownie rozpatrzono wniosek odwoławczy klubu KSWS Victoria Kaliska od sankcji finansowej w związku z niestawieniem się do zawodów Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.

8. Przyjęto do wiadomości informację Komisji ds. Bezpieczeństwa na Zawodach Piłkarskich Pomorskiego ZPN w sprawie uwag dotyczących naruszeń obowiązujących przepisów w organizacji zawodów podporządkowanych organizacyjne organom statutowym Pomorskiego ZPN.

9. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) udziału kadr młodzieżowych w rozgrywkach międzyzwiązkowych,
b) opracowania kalendarz związkowego na rok 2021,
c) celowości i zasadności organizacji turniejów halowych „Lotos Griffin Cup” w sytuacji epidemiologicznej na terenie całego kraju,
d) oceny organizacji meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy U-21 Polska-Bułgaria rozegranego w Gdyni w dniu 13.10.2020 r.

Zarząd Pomorskiego ZPN zwraca uwagę i przypomina, że wszelkie pisma czy wnioski kierowane do władz Związku, muszą być podpisane z imienia i nazwiska przez osoby zgodnie ze statutową delegacją do reprezentowania Klubu na zewnątrz.
Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.
Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 30.11.2020 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN