fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 27.06.2022 r.

W dniu 27.06.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN, na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN o członkostwie, przyjęte zostały kluby:
a) GKP Karol Pęplino,
b) KS Bytów,
c) KS Respect Wiślina,
d) Wikęd Luzino,
e) AP FilSport Przywidz,
f) Futbol Base Kolnik,
g) UKS Orlik Przodkowo,
h) Football United Skarszewy,
i) Start Łeba.

2. W związku brakami formalnymi wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN AP Lechia Gdańsk nie był rozpatrywany merytorycznie.

3. Zatwierdzono zmianę formy prawnej poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych klubów:
a) KTS-K Luzino na rzecz Wikęd Luzino,
b) PB AP Marcus Gdynia na rzecz TKKF Checz Gdynia.

4. W związku ze zbyciem zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz złożoną na piśmie rezygnacją stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubów:
a) KTS-K Luzino,
b) PB AP Marcus Gdynia.

5. Wyrażono zgodę na warunkowy udział w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN dla klubów:
a) GAP Sparta Gdańsk,
b) KKS Koleczkowo.

6. Zatwierdzono poprawki i zmiany w regulaminach rozgrywek mistrzowskich i pucharowych wszystkich lig i klas Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023:
a) Regulamin rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022 i następne,
b) Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o puchar polski Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022 i następne,
c) Wybrane zagadnienia przepisów regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.

7. Zatwierdzono poprawki i zmiany w regulaminach we wszystkich ligach i klasach rozgrywek kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023:
a) Regulamin rozgrywek o mistrzostwo IV ligi Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w piłce nożnej kobiet na sezon 2021/2022 i następne,
b) Regulamin rozgrywek wojewódzkiej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022,
c) Regulamin rozgrywek wojewódzkiej ligi młodziczek U-13 w piłce nożnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022,
d) Regulamin rozgrywek „Pomorskie mistrzostwa w piłce nożnej orliczek U-11” na sezon 2021/2022,
e) Regulamin rozgrywek „Pomorska liga turniejowa U-9 żaczki w piłce nożnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” na sezon 2021/2022.

8. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wszelkich opłat na rzecz Pomorskiego ZPN w zakresie dotyczącym organizacji rozgrywek sezonu 2022/2023 pozostawiając je na poziomie minionego sezonu.

9. Z niewielkimi zmianami zatwierdzono taryfikator sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.

10. Bez zmian w stosunku do przepisów obowiązujących w minionym sezonie zatwierdzono postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłkarskich organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.

11. Podjęto statutową decyzję dotyczącą udzielenia pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2022/2023:
a) Pomorski ZPN w zakresie:
• IV liga - jedna (1) grupa,
• klasa Okręgowa - dwie (2) grupy,
• klasa A - trzy (3) grupy,
• klasa B - cztery-sześć (4-6) grup,
• grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
• Pucharu Polski,
• IV liga kobiet - jedna (1) grupa.
b) Podokręg Słupski w zakresie:
• klasa Okręgowa - jedna (1) grupa,
• klasa A - dwie (2) grupy,
• klasa B - jedna-dwie (1-2) grupy,
• grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
• Pucharu Polski.
c) Podokręg Malborski w zakresie:
• klasa A - jedna (1) grupa,
• klasa B - dwie (2) grupy,
• grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt),
• Pucharu Polski.

12. Zatwierdzono dokumenty regulujące działalność Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN:
a) Zasady selekcji i nadawania uprawnień dla obserwatorów sędziów Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN,
b) Zasady zaszeregowania sędziów Pomorskiego ZPN.

13. Na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o zatwierdzeniu delegatów meczowych na sezon 2022/2023:
a) IV ligi i klas niższych:
• Błażej Jenek,
• Adam Wysocki,
• Józef Dąbrowski,
• Dariusz Wątróbski,
• Jacek Grzybek,
• Dawid Kręcki,
• Karol Kublik,
• Henryk Nowacki,
• Gerard Sobecki,
• Andrzej Szaj,
• Przemysław Zagórski,
b) klasy Okręgowej i klas niższych:
• Karol Gardyjasz,
• Andrzej Kosiedowski.

14. Zatwierdzono zmianę stawki opłaty manipulacyjnej z 2,00 zł na 3,00 zł za rozliczanie delegacji sędziowskich realizowanych za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.

15. W sprawie wniosków personalnych postanowiono:
a) odwołać z członka i funkcji przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN, w związku ze złożoną na piśmie rezygnacją, Michała Mikołajczaka.
b) na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdzono zmiany w przydziale funkcji dla poszczególnych członków tego organu w następujący sposób:
• przewodniczący - Robert Rybakowski,
• wiceprzewodniczący - Grzegorz Mółka,
• sekretarz - Dariusz Bohonos,
• członek - Łukasz Kofluk,
• członek - Janusz Leyk.

16. Przyjęto do wiadomości informację Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN z konferencji naukowej „Etyka i fair play z perspektywy działalności PZPN”.

17. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości protokół Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.

18. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie decyzji podjętych w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

19. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla Sebastiana Armatowskiego.

20. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) oceną organizacji i przebiegu meczu finałowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, który w dniu 22.06.2022 r .rozegrany został w Bytowie,
b) działań związanych z przygotowaniami do organizacji międzynarodowego turnieju U-19 z udziałem reprezentantów: Włoch, Bośni-Hercegowiny, Estonii i Polski.

21. Przyjęto do wiadomości informację Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN w sprawie prawomocnie zakończonych postępowań przed sadami powszechnymi w związku naruszeniem nietykalności sędziego piłki nożnej oraz gróźb karalnych pod ich adresem:
a) w przypadku działacza i zawodnika klubu Arka Prusewo warunkowo, w zawieszeniu na 2 lata, umorzono postępowanie i zasądzono nawiązkę na rzecz poszkodowanego sędziego,
b) w przypadku kibica na meczu klubu Mady Ostaszewo zasądzono karę grzywny i nawiązkę na rzecz poszkodowanego sędziego.

22. Zatwierdzone dokumenty dotyczące organizacji rozgrywek piłkarskich w sezonie 2022/2023 systematycznie publikowane będą na naszej stronie internetowej w zakładce „Rozgrywki - Regulaminy i dokumenty”.

23. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 25.07.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN