fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 27.02.2023 r.

W dniu 27.02.2023 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W sprawach członkowskich postanowiono:
a) potwierdzić zmianę statutową nazwy klubu Eko-Prod Szemud na KS Iskra Szemud;
b) wyrazić zgodę na używanie w sezonie 2022/2023 przez klub KS Grasz Dwumiasto z siedzibą w Ustce nazwy marketingowej KS Grasz Dwumiasto Bb Builders;
c) stwierdzić wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu TPS Celtic Reda.

2. Po analizie przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności w 2022 roku Biura Pomorskiego ZPN oraz Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN.

3. Rozpatrzono i przyjęto do wiadomości sprawozdanie z przebiegu procesu licencyjnego prowadzonego przez Komisję Licencji Trenerskich Pomorskiego ZPN zwracając szczególną uwagę na fakt braku możliwości prawnych uzyskania licencji dla szkoleniowca nieposiadającego wymaganej właściwymi przepisami odpowiedniej ilości punktów szkoleniowych.

4. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. Według stanu na dzień 01.01.2023 r. Pomorski ZPN zrzesza 356 członków spełniających wymogi przepisów uchwały Zarządu PZPN O członkostwie.

5. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu dokumentu „Zasady postępowania organizatora meczu piłki nożnej w przypadku nałożenia przez organ jurysdykcyjny Pomorskiego ZPN sankcji rozgrywania meczu bez udziału publiczności”.

6. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości protokół Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN w zakresie oceny prawidłowości podjętych przez Zarząd Związku w roku 2022 uchwał oraz oceny sprawozdań okresowych Komisji ds. Rozgrywek, Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Grantowej.

7. Na wniosek Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN zatwierdzono „Regulamin pomorskich eliminacji do centralnej ligi juniorek U-15 w piłce nożnej na sezon 2023/2024”.

8. Zatwierdzono zmianę w przepisach regulaminu rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN w art.28.7. poprzez zwiększenie możliwości wpisania do protokołu meczowego z 7 do 9 zawodników rezerwowych. Liczba zmian zawodników pozostaje na dotychczasowym poziomie.

9. Przeanalizowano wniosek dotyczący zwiększenia ilości turniejów w rozgrywkach JE1, JE2, JF1, JF2 i JG1. Generalnie planuje się by od sezonu 2023/2024 ilość turniejów odpowiadała, co do zasady, w ilości drużyn w grupie, tak by każda drużyna była organizatorem przynajmniej jednego turnieju. Propozycja zostanie poparta głębszą analizą dokonaną na podstawie rozmów z klubami.

10. Wypracowano koncepcję organizacji meczu finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Zgodnie z terminarzem rozgrywek mecz finałowy o wojewódzki Puchar Polski odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 17:00 w Stężycy.

11. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku oraz stanem organizacji cyklu turniejów halowych Energa Griffin Cup o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. Wysłuchano informacji z narady organizowanej przez PZPN w temacie korupcji w sporcie.

12. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 03.04.2023 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN