fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 26.04.2021 r.

W dniu 26.04.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie całego kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto klub TKF Korner Korne.

2. Rozpatrzono i przyjęto do wiadomości okresowe sprawozdania organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
b) Komisji ds. Odznaczeń,
c) Komisji Grantowej,
d) Komisji Finansowej.

3. Stosownie do wymogów wynikających z przepisów państwowych podjęto uchwałę o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za rok obrachunkowy 2020.

4. Przyjęto do akceptującej wiadomości decyzje podjęte w trybie pozaposiedzeniowym, a dotyczące spraw organizacyjnych związanych z powrotem rozgrywek po ustąpieniu ograniczeń epidemiologicznych.

5. Podjęto decyzję, że mecz finałowy o Puchar Polski mężczyzn na szczeblu wojewódzkich rozegrany zostanie w dniu 09.06.2021 r. (środa) o godz. 17:00 na stadionie miejskim w Pelplinie.

6. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu znowelizowanego kalendarza rozgrywek mistrzowskich poszczególnych klas Okręgowych z uwzględnieniem wcześniej zatwierdzonych zmian organizacji tych rozgrywek z podziałem na grupy A i B.

7. W sprawach personalnych podjęto następujące decyzje:
a) ze składu osobowego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołany został Ryszard Hendryk,
b) do składu osobowego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN powołany został Tomasz Romanow.

8. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) działań organizacyjnych związanych ze wznowieniem rozgrywek po ograniczeniach powodowanych panującą pandemią,
b) organizacją meczu finałowego Ligi Europy w Gdańsku, najprawdopodobniej z udziałem publiczności, bilety na finał Ligi Europy jak również na mecze grupowe reprezentacji Polski w trakcie EURO 2020 dostępne będą wyłącznie na platformie UEFA,
c) przygotowań do turnieju o Puchar Syrenki, który w dniach 03-09.09.2021 r. rozegrany zostanie na terenie naszego i Warmińsko-Mazurskiego ZPN.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 07.06.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN