fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 25.10.2021 r.

W dniu 25.10.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania, za okres sprawozdawczy, organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Szkolenia,
b) Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego.

2. W sprawach personalnych podjęto następujące decyzje:
a) na członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich powołany został Jacek Grzybek,
b) na członka Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej powołany został Kacper Milczarek,
c) z funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego odwołany został Zbigniew Toporowski,
d) na członka Związkowej Komisji Odwoławczej powołany został Zbigniew Toporowski.

3. Wstępnie przeanalizowano wnioski Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów i podjęcie wiążących decyzji odroczono do czasu zajęcia stanowiska w tym temacie przez władze PZPN.

4. Przeanalizowano i wypracowano założenia do dalszego działania w sprawie wniosków Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN dotyczących regulacji regulaminowych rozgrywania zawodów piłkarskich na obiektach dysponujących sztucznym oświetleniem pola gry.

5. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) akceptując koncepcję graficzną kalendarza ściennego Pomorskiego ZPN,
b) ustalono termin okolicznościowego spotkania noworocznego działaczy pracujących w organach statutowych Pomorskiego ZPN na dzień 6 stycznia 2022 roku,
c) przyjęto do wiadomości stan przygotowań do organizowanej w dniach 20 i 21. listopada br. na obiektach AWFiS w Gdańsku kursokonferencji metodycznej dla trenerów piłki nożnej,
d) przyjęto do wiadomości informację w sprawie przygotowań do cyklu 15 młodzieżowych turniejów halowych LOTOS Griffin Cup.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 29.11.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN