fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 25.07.2022 r.

W dniu 25.07.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN, na sezon 2022/2023, powołana zostaje kadra szkoleniowa poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN w następującym składzie:
a) kadra chłopców U-14: Rafał Kaczmarczyk, Arkadiusz Janor,
b) kadra chłopców U-13: Łukasz Godlewski, Jakub Izdebski,
c) Michał Chamera - trener bramkarzy U-14 i U-13,
d) grupa naborowa U-12: Arkadiusz Janor, Rafał Kaczmarczyk - trener,
e) kadra dziewcząt U-15: Karol Złonkiewicz, Hanna Dryja,
f) grupa naborowa U-13: Partycja Salwa,
g) Maciej Gemborys - trener bramkarek.

2. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołano kadrę szkoleniowo-organizacyjną klas afiliowanych Pomorskiego ZPN przy ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2022/2023, w następującym składzie: klasa I LO: Tomasz Borkowski i Krzysztof Wilk - klasa I LO; klasa VIII: Łukasz Godlewski i Jakub Izdebski; klasa VII: Paweł Budziwojski i Maciej Gemborys.

3. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołano szkoleniowo-organizacyjną klas afiliowanych Pomorskiego ZPN przy SP1 w Malborku, na rok szkolny 2022/2023, w następującym składzie: Henryk Pawłowski - trener koordynator klas sportowych; klasa VIII: Andrzej Głowacki i Radosław Szczuchniak oraz Piotr Śledź - fizjoterapeuta klas sportowych.

4. W poczet członków Pomorskiego ZPN, na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN o członkostwie, przyjęte zostały kluby:
a) KKS Koleczkowo,
b) KS GAP Sparta Gdańsk.

5. Podjęto decyzję o odmowie przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN klubu AP Lechia Gdańsk z powodu uchybień merytorycznych i formalnych złożonego wniosku.

6. Zatwierdzono zmianę formy prawnej poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych klubów:
a) GTS Goszyn na rzecz GTS Pruszcz Gdański,
b) GAP Sparta Gdańsk Sp. z o.o. na rzecz KS GAP Sparta Gdańsk.

7. W związku ze zbyciem zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz złożoną na piśmie rezygnacją stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubów:
a) GTS Goszyn,
b) GAP Sparta Gdańsk Sp. z o.o.,
c) GKS Przodkowo.

8. Wyrażono zgodę na używanie nazw marketingowych przez drużyny klubów uczestniczących w rozgrywkach organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN:
a) drużyny junior E1, E2, F1, F2 i G1 klubu KS Gryf Słupsk - Futbolaki KS Gryf Słupsk,
b) wszystkie drużyny klubu KS Start Łeba - KS Chrobry/Start Łeba,
c) wszystkie drużyny klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański - KS Beniaminek 03 KP Starogard Gdański,
d) drużyny klubu ChKS Kolejarz Chojnice odpowiednio:
• drużyna seniorów klasy Okręgowej - ChKS Kolejarz/Ekomel Chojnice,
• drużyna seniorów klasy B - ChKS Kolejarz/Krzyś Bus Chojnice,
• drużyna juniora A LW - ChKS Kolejarz/Ginter Chojnice,
• drużyna junior B2 - ChKS Kolejarz/Elektro-House Chojnice,
• drużyna junior C2 - ChKS Kolejarz/Congee Chojnice,
• drużyna junior D1 - ChKS Kolejarz/Majster Chojnice,
• drużyna junior D2 - ChKS Kolejarz/Kret-Bruk Chojnice,
e) drużyny klubu SKS Osiczanka Osice odpowiednio:
• drużyna seniorów klasy Okręgowej - Tres Osiczanka Osice,
• drużyna juniora C2 LW - Big Mot Osiczanka Osice,
• drużyna junior E1 - Stalmet Osiczanka Osice,
• drużyny junior B2, C2, D2 - Base Group Osiczanka Osice.

9. Wyrażono zgodę na udział w rozgrywkach klasy B Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN drużyny klubu KLZS Błękitni Tychowo będącego członkiem Zachodniopomorskiego ZPN.

10. Zatwierdzono regulamin i terminarz rozgrywek o Puchar Polski kobiet na szczeblu Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.

11. Podjęto decyzję o przyjęciu przez Związek w sezonie 2022/2023 kosztów rozliczeń ekwiwalentów sędziowskich wszystkich rozgrywek kobiet prowadzonych przez właściwe organa Pomorskiego ZPN.

12. Zatwierdzono znowelizowane przepisy stanowiące załącznik do regulaminu rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN „Zasady awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023”.

13. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o rekomendowaniu do pełnienia funkcji obserwatora sędziów futsalu na szczeblu centralnym w sezonie 2022/2023:
• Mariusz Podjacki,
• Janusz Leyk,
• Aleksander Okoń,
• Andrzej Witkowski,
• Bartłomiej Behmke.

14. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o rekomendowaniu Adama Kwapisiewicza do prowadzenia zawodów na poziomie III ligi w sezonie 2022/2023 oraz Mateusza Stępniak jako kandydata rezerwowego.

15. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o zatwierdzeniu sędziów IV ligi na sezon 2022/2023 w osobach: Mirosław Cyrson, Przemysław Czerw, Kinga Damps, Łukasz Groń, Filip Jasina, Krzysztof Jurczak, Rafał Kelbratowski, Łukasz Kofluk, Tomasz Konkel, Orest Lewosiuk, Dominik Lipa, Michał Łukaszewski, Sebastian Marciniak, Mateusz Modzelewski, Cezary Mościbrodzki, Sebastian Myszk, Krzysztof Necel, Jewgienij Pisanets, Kamil Rybiński, Adam Skurat, Marcin Skwiot, Filip Stachyra, Bartosz Stańczyk, Mateusz Stępniak, Rafał Szala, Daniel Szajerski, Dawid Szymański, Krzysztof Świgoń, Marcin Talaśka, Mateusz Tarnawski, Michał Walkowski, Sebastian Wasiuk, Wojciech Wit, Leszek Wnuk, Bartłomiej Żmuda oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego: Dariusz Bohonos, Rafał Brieger, Bartosz Heinig, Dawid Nitka i Artur Zakrzewski.

16. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o zatwierdzeniu obserwatorów sędziów na sezon 2022/2023 rozgrywek organizacyjnie podporządkowanych właściwym organom Pomorskiego ZPN:
a) IV ligi i klas niższych: Katarzyna Wierzbowska, Maciej Wierzbowski, Tomasz Góreczny, Bariusz Borucki, Sylwester Tuszer, Jarosław Boratyński, Mariusz Kuczkowski, Radosław Mordaka, Przemysław Wądołowski, Marek Szerszeń, Roman Anastaziak, Franciszek Bieliński, Kamil Grzębowski, Bogdan Kłopocki, Zbigniew Kolter, Andrzej Lewicz, Adam Manuszewski, Andrzej Myszk, Grzegorz Rek, Tadeusz Tama, Dariusz Bohonos, Piotr Cwalina, Mariusz Podjacki, Dominik Sulikowski,
b) kandydaci: Adamonis Jewgienij, Tomasz Tobiański, Andrzej Witkowski.

17. Zatwierdzono dokument „Wytyczne dotyczące obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN”.

18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w sprawie podwyżek ryczałtów sędziowskich z prowadzenie zawodów Pomorskiego ZPN postanowiono przełożyć na październikowe posiedzenie Zarządu Związku.

19. W sprawie wniosków personalnych postanowiono:
a) odwołać z członka Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN Bartosza Recława,
b) powołać na członka i funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN Bartosza Recława.

20. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości protokół Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN.

21. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie decyzji podjętych w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

22. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych.
Złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Tadeusz Wanat.
Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Kazimierz Kozina, Jan Kurczaba, Józef Kurczaba, Józef Lemcio, Andrzej Łosiak, Wojciech Rompski, Dariusz Sadach, Dariusz Setny, Marian Setny, Marcin Staszczuk, Piotr Staszczuk, Jan Syldatk, Piotr Syrnyk, Janusz Zdyb i Jerzy Zdyb.

23. Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z udziału w rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu GKS Lipniczanka Lipnica prawo udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec sezonu 2021/2022 została sklasyfikowana najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych GTS Czarna Dąbrówka. Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 w sytuacji utrzymania się na poziomie klasy Okręgowej drużyny klubu GTS Czarna Dąbrówka prawo udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec sezonu 2021/2022 została sklasyfikowana na IV miejscu w rozgrywkach klasy B KS Dąb Kusowo.

24. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z udziału w rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański prawo udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, w drodze losowania pomiędzy drużynami z III-ich miejsc koniec sezonu 2021/2022 grupy III i IV klasy A, KS Skorzewo. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A grupa III w sezonie 2022/2023 w sytuacji awansu na poziomie klasy Okręgowej drużyny klubu KS Skorzewo prawo udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która została sklasyfikowana najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych klasy A grupa III na koniec sezonu 2021/2022 SKS Wda Czarna Woda. Wyżej sklasyfikowana na koniec sezonu 2021/2022 w rozgrywkach klasy A grupa III drużyna klubu PSWS Czarni Piece prawomocnie nie otrzymała licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach w sezonie 2022/2023 na poziomie klasy A.

25. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) działań związanych z przygotowaniami do organizacji międzynarodowego turnieju U-19 z udziałem reprezentantów: Włoch, Bośni-Hercegowiny, Estonii i Polski,
b) przyjęto do wiadomości informację w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji działalności na niwie piłkarstwa w Starogardzie Gdański.

26. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 29.08.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN