fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 25.01.2021

W dniu 25.01.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie całego kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto klub: KS Qumple Gdańsk.

2. Podjęto decyzję o odmowie przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN szkółki piłkarskiej Wesoła Piłka Gdańsk. Wniosek nie spełnia wymogu § 5 ust. 1 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” definiującej, że członkiem Pomorskiego ZPN może być Klub piłkarski posiadający osobowość prawną i działać pod postacią: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.

3. Rozpatrzono i przyjęto do wiadomości okresowe sprawozdania organów dyscyplinarnych i wykonawczych Pomorskiego ZPN w zakresie organizacji i prowadzenia rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021:
a) Komisji ds. Rozgrywek,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
c) Zarządu Kolegium Sędziów,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Związkowej Komisji Odwoławczej,
f) oraz właściwych organów statutowych Podokręgu Słupskiego i Podokręgu Malborskiego,

4. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania w dniu 20.05.2021r. (czwartek) o godz.17:00 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i organizacji Walnego Zgromadzenia publikowane będą sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

5. Na wniosek przewodniczącego Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN na członka Zarządu i funkcję wiceprzewodniczącego powołany został Aleksander Komassa.

6. Zatwierdzono Wojciecha Płókarza na sędziego z uprawnieniami do prowadzenia zawodów III ligi.

7. W związku ze szczególnymi okolicznościami związanymi z powszechnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, które miało wpływ na podejmowane decyzje dotyczące niestawiennictwa drużyn na zawody piłkarskie w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Pomorski ZPN w okresie od marca do grudnia 2020 roku, postanowiono umorzyć zobowiązania pieniężne klubów wynikających z sankcji regulaminowych orzeczonych przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.

8. Negatywnie rozpatrzono wniosek klubu LKS Łebunia dotyczący umorzenia zobowiązania pieniężnego z tytułu wycofania zespołu młodzieżowego z rozgrywek.

9. Przyjęto do wiadomości protokół z kontroli działalności związkowej Podokręgów przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Pomorskiego ZPN.

10. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) zakończenia rozgrywek eliminacyjnych piłki halowej w kategoriach wiekowych U-11 i U-12 do udziału z turniejach o puchar Prezesa PZPN. Nasz Związek w turnieju finałowym reprezentowany będzie: w kategorii U-11 przez AP Energa Gryf Słupsk, a w kategorii U-12 przez SI Arka Gdynia.
b) aktualizacji kont klubowych w systemie extranet,
c) organizacji szkolenia i procesu licencyjnego szkoleniowców w formule on-line.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 01.03.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN