fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 24.10.2022 r.

W dniu 24.10.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. Poddano ocenie i przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Licencji Klubowych,
b) Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych,
c) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego.

2. Zgodnie z decyzją starostwa powiatowego w Pruszczu Gdańskim przyjęto do wiadomości zmianę nazwy statutowej klubu AP GKS Kowale na Akademia Piłkarska Kowale.

3. Ze względów formalnych i prawnych nie rozpatrzono merytorycznie wniosku stowarzyszenia Happy Sport Gdańsk w sprawie przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN oraz wniosku klubu KS Dolina Speranda Gałąźnia Wielka w sprawie zmiany siedziby klubu na Niepoględzie.

4. Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN postanowiono uhonorować nagrodą finansową w wysokości 1.000,00 zł zwycięzcę meczu finałowego Pucharu Polski w futsalu kobiet na szczeblu wojewódzkim.

5. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych:
a) złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Tomasz Borkowski, Dariusz Ulanowski i Tadeusz Żakieta,
b) srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Michał Chamera, Luiz Santos Deleu, Maciej Gemborys i Łukasz Racki.

6. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) sprawozdaniem w sprawie przebiegu i organizacji międzynarodowego turnieju U-19 z udziałem reprezentantów: Włoch, Bośni i Hercegowiny, Estonii i Polski, który w dniach 21-27.09.2022 r. rozegrany został na stadionach w Gdyni i Rumi,
b) sprawozdaniem w przedmiocie przebiegu meczu finałowego o Puchar Polski kobiet na szczeblu wojewódzkim, który w dniu 12.10.2022 r. rozegrany został na stadionie miejskim w Sztumie.
c) dotyczącej działań organizacyjnych w promowaniu programu „Poznaj Polskę na Sportowo”.

7. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 14.11.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN