fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 22.06.2020 r.

W dniu 22.06.2020 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Ważniejsze decyzje czy postanowienia posiedzenia:


1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto trzy nowe kluby:
a) KP Pomorzanin Banino,
b) AP Galaktikos Gdańsk,
c) KS Remus Mirachowo.

2. Bez rozpatrzenia merytorycznego pozostawiono wnioski o przyjęcie w poczet członków Pomorskiego ZPN w związku z brakami w dokumentacji wymaganej przepisami PZPN klubów:
a) Jaguar Gdańsk - wniosek podpisany niezgodnie w reprezentacją wynikającą ze Statutu Klubu,
b) KS Dragon Pomorze Chwaszczyno - brak wyciągu z rejestru stowarzyszenia,

3. Zatwierdzono zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych klubu Gminnego Klubu Sportowego Karol Pęplino na Klub Sportowy Gryf Słupsk.

4. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GKS Karol Pęplino.

5. Wyrażono zgodę na używanie nazwy marketingowej przez:
a) drużynę IV ligi klubu KTS-K Luzino nazwy KTS-K Wikęd Luzino,
b) drużynę II ligi kobiet klubu KTS-K Luzino nazwy KTS-K GOSRiT Luzino,
c) wszystkie drużyny młodzieżowe klubu KTS-K Luzino nazwy KTS-K GOSRiT Luzino,
d) wszystkie drużyny klubu KS Sport to Zdrowie Linia nazwy KS Dąbrówka Linia,
e) przez drużyny junior E2, F1, F2 i G1 klubu KS Gryf Słupsk nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk.

6. Zatwierdzono Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN oraz zapoznano się z informacją w sprawie stanu przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

7. Zatwierdzono ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną seniorów i juniorów na rundę jesienną sezonu 2020/2021.
a) III, IV liga i Klasa Okręgowa - rozpoczęcie rozgrywek - 01/02.08.2020 r.
b) klasa A - rozpoczęcie rozgrywek - 08/09.08.2020 r.
c) klasa B - rozpoczęcie rozgrywek - 15/16.08.2020 r.
d) 1LWA i 1LWB - rozpoczęcie rozgrywek - 08/09.08.2020 r.
e) pozostałe rozgrywki młodzieżowe w zależności od liczby drużyn w poszczególnych grupach - rozpoczęcie najwcześniej - 08/09.08.2020 r.

8. Zatwierdzono terminy rozgrywek o Puchar Polski edycji 2019/2020 na szczeblu wojewódzkim oraz miejsce meczu finałowego:
a) 1/8 - 11/12.07.2020 r.
b) 1/4 - 18/19.07.2020 r.
c) 1/2 - 25/26.07.2020 r.
d) finał - 05.08.2020 r. godz.17:00 - stadion miejski w Brusach.

9. Z powodu braku podstaw formalnych i prawnych oddalono wnioski dotyczące organizacji rozgrywek klubów: KS Olimpijczyk Kwakowo, KS Damnica i GKS Żukowo oraz w sprawach finansowych klubów: SKS Olimpia Osowa Gdańsk i MKS Debrzno. Organizacja rozgrywek oparta jest na właściwych przepisach i regulaminach. Wnioski, wymienionych w tym zakresie klubów, wykraczały poza obowiązujące przepisy. Wnioski dotyczące spraw finansowych dotyczyły decyzji, wywołujących określone skutki, podjęte przez wymienione kluby w sposób indywidualny i suwerenny, których nie jest zasadne łączenie ze stanem epidemiologicznym i decyzją o przedwczesnym zakończeniem sezonu 2019/2020.

10. Na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o odstąpieniu prowadzenia przeprowadzenia bezpośredniej weryfikacji części boisk na sezon 2020/2021 na obiektach, do których w ostatnich latach nie było większych zastrzeżeń (wykaz tych boisk opublikowany zostanie w oddzielnym komunikacje).

11. Na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich udzielono rekomendacji dla Błażeja Jenek i Adama Wysockiego na funkcję delegata meczowego szczebla centralnego oraz powołano delegatów meczowych na rozgrywki organizacyjnie podporządkowane organom Pomorskiego ZPN:
a) III ligi - Gerard Sobecki, Józef Dąbrowski i Dariusz Wątróbski
b) IV ligi i klas niższych - Błażej Jenek, Henryk Nowacki, Andrzej Szaj, Przemysław Zagórski, Karol Kublik i Mateusz Wiech.

12. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) przygotowań do zebrań plenarnych poszczególnych klas i grup rozgrywkowych wybierających delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN,
b) prac dotyczących modernizacji strony internetowej naszego Związku,
c) przygotowań do cyklu turniejów piłki plażowej.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 07.07.2020 r. i dotyczyć będzie między innymi zatwierdzenia regulaminów rozgrywek piłkarskich na sezon 2020/2021.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN