fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 22.03.2021 r.

W dniu 25.03.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie całego kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto kluby:
a) AZS UG Gdańsk,
b) KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka.

2. Podjęto statutowe decyzje dotyczące Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN:
a) Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 07.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali Prestige stadionu miejskiego w Gdańsku przy ul. Pokolenia Lechii Gdańsk 1,
b) zatwierdzono projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który oprócz zagadnień sprawozdawczych przewiduje wybory delegatów i zastępców delegatów naszego Związku na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN oraz wybór komisarza wyborczego Pomorskiego ZPN,
c) delegatami na Walne Zgromadzenie są osoby, które uzyskały mandat na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu 22.08.2020 r. a ewentualna zmiana delegata może nastąpić w trybie art. 23 § 6 Statutu Pomorskiego ZPN,
d) zatwierdzono wzory list poparcia w wyborach na funkcję: delegata i zastępcy delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN oraz komisarza wyborczego Pomorskiego ZPN,
e) zatwierdzono Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN,
f) zatwierdzono regulaminy organizacyjne organów Walnego Zgromadzenia: Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Zatwierdzono do użytku wewnętrznego regulaminy działania organów licencyjnych Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Licencji Klubowych,
b) Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.

4. Podjęto decyzję o spisaniu w straty Związku nieściągalnych zobowiązań finansowych obciążających konto stowarzyszeń niebędących członkami Pomorskiego ZPN.

5. W sprawach personalnych, na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, na członka tego organu powołany został Sylwester Maszota.

6. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, na poziomie przepisów obowiązujących w ubiegłym roku, zatwierdzono Szczegółowe przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. Szczegółowe przepisy w tym zakresie opublikowane zostaną w komunikacie organizacyjnym Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN.

7. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności działań organizacyjnych związanych z prowadzeniem rozgrywek w czasie panującej pandemii.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 26.04.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN