fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 21.12.2020 r.

W dniu 21.12.2020 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Z uwagi na obowiązujące na terenie kraju ograniczenia epidemiologiczne posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatora internetowego.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. Zatwierdzono do użytku wewnętrznego regulaminy działania organów statutowych Pomorskiego ZPN: Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego oraz Podokręgów.

2. Przyjęto plan pracy i harmonogram posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2021.

3. Zatwierdzono wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok 2021 na poziomie obowiązującym w roku 2020.

4. Podjęto decyzje o nowelizacji planu budżetowego Związku na rok 2020.

5. Zatwierdzono zbilansowany budżet Pomorskiego ZPN na rok 2021.

6. Uznano za celowe i zasadne kontynuowanie cyklicznych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN, a ich termin uzależniony będzie od ograniczeń pandemicznych na terenie kraju.

7. Przeanalizowano stan zobowiązań finansowych klubów z tytułu sankcji orzeczonych w związku z naruszeniem reguł udziału w rozgrywkach młodzieżowych w sytuacji ograniczeń epidemiologicznych.

8. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla Tomasza Aftańskiego.

9. Zapoznano się projektem działu szkolenia Pomorskiego ZPN „Nowe otwarcie” w sprawie modyfikacji szkolenia i współzawodnictwa w kategoriach wiekowych junior E, F i G.

10. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku i organizacji funkcjonowania Biura Pomorskiego ZPN i biur Podokręgów w okresie świąteczno-noworocznym.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 25.01.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN