fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 2.02.2022 r.

W dniu 02.02.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. Po analizie przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdania organów związkowych: Komisji ds. Rozgrywek, Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, Kolegium Sędziów, Komisji Dyscyplinarnej, Związkowej Komisji Odwoławczej oraz właściwych komórek organizacyjnych Podokręgu Słupskiego i Malborskiego w przedmiocie organizacji i prowadzenia, zgodnie w kompetencjami, rozgrywek piłkarskich w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022.

2. Na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej, na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, wyrażono zgodę na użytkowanie i rozgrywanie meczów piłkarskich na obiekcie COS ze sztuczną nawierzchnią we Władysławowie.

3. Zatwierdzono program i warunki techniczno-organizacyjne prowadzenia przez Związek badań natężenia oświetlenia pola gry na obiektach, na których rozgrywane są zawody podlegające jurysdykcji właściwych organów Pomorskiego ZPN.

4. W powodów epidemiologicznych podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji cyklicznych, konsultacyjno-organizacyjnych, organizowanych w przerwie zimowej, spotkań z przedstawicielami klubów. Jednocześnie postanowiono, o ile pozwolą na to warunki, zorganizować takie spotkania przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023.

5. Zatwierdzono nowelizację przepisów dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN (szczegóły w osobnym komunikacie). Nowelizacja podyktowana jest zmianą stawek zryczałtowanego wynagrodzenia arbitrów piłkarskich za prowadzenie zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN.

6. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) stanu realizacji programu organizacyjnego i przebiegu młodzieżowych turniejów halowych LOTOS Griffin Cup,
b) w sprawie przygotowań do współorganizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata kobiet Polska - Armenia, który w dniu 07.04.2022 r. rozegrany zostanie na stadionie w Gdyni,
c) przyjęto do wiadomości informację w sprawie przygotowań do organizacji kursów na funkcję spikera zawodów piłkarskich oraz koordynatora służb klubowych,
d) w sprawie przygotowań do kursokonferencji szkoleniowej adresowanej do trenerów bramkarzy,
e) omówiono zasady organizacji rozgrywek turniejowych.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 28.02.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN