fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 17.12.2021 r.

W dniu 17.12.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. W poczet członków Pomorskiego ZPN, na podstawie złożonej dokumentacji wynikającej z przepisów PZPN o członkostwie, przyjęty został klub GKS Władysławowo.

2. Na wniosek klubu GKP Barca Bolszewo, wyrażono zgodę na używanie, przez wszystkie drużyny klubu w sezonie 2021/2022, nazwy marketingowej, GKP Barca WWGLASS Bolszewo.

3. Zatwierdzono plan pracy Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2022 oraz harmonogram posiedzeń Zarządu Związku.

4. Zatwierdzono wysokość składki członkowskie dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok 2022, bez zmian w stosunku do obowiązującej w roku 2021.

5. Zatwierdzono zbilansowany plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok 2022.

6. W sprawie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN, których celowość i zasadność jest zasadna, postanowiono decyzję podjąć po nowym roku w zależności od stanu i ograniczeń pandemicznych na terenie kraju.

7. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Mirosław Cyrson, Piotr Chacuk, Adam Czyż, Adam Grabowski, Sylwia Grzybowska, Patryk Grzywacz, Zbigniew Hrynaszkiewicz, Błażej Jenek, Rafał Kondysiak, Przemysław Pagacz, Andrzej Toczyński, Dariusz Wątróbski i Karol Wasielewski. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżniony został: Marek Pawski, Wojciech Płókarz, Krzysztof Recław, Sławomir Rozwalak, Krzysztof Świgoń, Michał Walkowski, Adrian Wasserling, Artur Włoch, Grzegorz Wojciechowski i Łukasz Żurawski.

8. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) przyjęto do wiadomości stan realizacji programu organizacji i pozytywnie oceniono cykl młodzieżowych turniejów halowych LOTOS Griffin Cup,
b) przyjęto do wiadomości informację o współorganizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata kobiet Polska - Armenia, który w dniu 07.04.2022 r. rozegrany zostanie na stadionie W Gdyni.
Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 31.01.2022 r.

(-) Agnieszka Matuszewska
Wiceprezes ds. Organizacyjnych Pomorskiego ZPN