fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 15.12.2023 r.

W dniu 15.12.2023 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się w siedzibie Pomorskiego ZPN, kolejne posiedzenie Zarządu.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. W sprawach dotyczących członkostwa w Pomorskim ZPN przyjęto do wiadomości:
a) zmianę organu rejestrowego klubu TS Mierzei Wiślanej w Sztumie ze starostwa nowodworskiego na Krajowy Rejestr Sądowy,
b) informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia KS Olimpia Czersk.

2. Zatwierdzono plan pracy Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2024 oraz harmonogram posiedzeń Zarządu Związku. Mając na uwadze upływającą w roku 2024 kadencję obecnych władz Związku uwzględniono w planie pracy zagadnienia regulujące tryb przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN.

3. Zatwierdzono wysokość składki członkowskie dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok 2024, która od kilu lat pozostaje na niezmienionym poziomie.

4. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdzono zbilansowany plan budżetowy Związku na rok 2024.

5. W sprawie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN, potwierdzono celowość i zasadność ich organizowania. Planuje się zorganizować je w terminach: 20, 22 i 27. lutego 2024 roku. Szczegółowa agenda spotkań i miejsce ich organizacji ogłaszana będzie w oddzielnych komunikatach.

6. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdzono:
a) zmiany w regulaminach rozgrywek prowadzonych przez Pomorski ZPN w zakresie przepisów dotyczących obowiązkowych badań lekarskich w sporcie piłki nożnej (szczegóły opublikowane będą w oddzielnym komunikacie);
b) podjęto decyzję w zakresie organizacji rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej D2 w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024 w części dotyczącej ukompletowania tej grupy rozgrywkowej do regulaminowych 16 drużyn. Uprawnionymi do ubiegania się o możliwość gry na tym poziomie są wszystkie drużyny sklasyfikowane, na koniec rundy jesiennej, na pierwszym miejscu nie premiowanym do bezpośredniego awansu ze wszystkich grup rozgrywkowych Pomorskiego ZPN. W przypadku dwóch zainteresowanych drużyn o awansie zadecydują zawody barażowe. W przypadku większej liczby zainteresowanych o uzupełnieniu I Ligi Wojewódzkiej D2 zadecyduje losowanie.

7. Postanowiono o przyznaniu bezzwrotnej pomocy socjalnej dla Gerarda Sobeckiego Członka Honorowego Pomorskiego ZPN.

8. Zapoznano się z informacją w temacie przebiegu pierwszego i przygotowań do kolejnych turniejów halowych Energa Griffin Cup o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN.

9. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 29.01.2024 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN

Jedna drużyna