fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 13.07.2020 r.

W dniu 13.07.2020 r. zgodnie z planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN. Ważniejsze decyzje czy postanowienia posiedzenia:


1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto dwa nowe kluby:
a) Jaguar Gdańsk,
b) Santos-Movere Gdynia.

2. Zatwierdzono zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych klubu KS Budmar Bytonia na rzecz KP Bytonia.

3. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Budmar Bytonia.

4. Wyrażono zgodę na używanie nazwy marketingowej przez:
a) drużynę klasy A klubu KTS-K Luzino nazwy KTS-K Wikęd II Luzino,
b) wszystkie drużyny klubu KS Wierzyca Pelplin nazwy KS Wierzyca Decka Pelplin.

5. Zatwierdzono pakiet dokumentów dotyczących organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN:
a) zmiany i poprawki do Statutu Pomorskiego ZPN,
b) znowelizowany Porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
c) projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) projekt Regulaminu Komisji Mandatowej,
e) projekt Regulaminu Komisji Statutowej,
f) projekt Regulaminu Komisji Uchwał i wniosków.

6. Zatwierdzono Regulamin rozgrywek o mistrzostwo III ligi 2 grupy. Rozgrywki prowadzone będą systemem z podziałem na dwie grupy po rundzie zasadniczej. Do grupy A zakwalifikują się drużyny z miejsc 1-8, a drużyny od miejsca 9 w dół do grupy B. W grupie A współzawodnictwo o awans do II ligi rozstrzygane będzie w dwumeczu, natomiast współzawodnictwo w grupie B o prawo gry na poziomie III ligi w sezonie 2021/2022 w systemie jednorundowym. Do współzawodnictwa końcowego zaliczane będą również wyniki z rundy zasadniczej. Więcej szczegółów w regulaminie rozgrywek.

7. Zatwierdzono zmiany i poprawki w Regulaminie rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. Rozgrywki IV ligi i ILWC2 prowadzone będą systemem z podziałem na dwie grupy po rundzie zasadniczej. Szczegóły w regulaminie rozgrywek.

8. Zatwierdzono załączniki do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne:
a) Postanowienia finansowe dotyczące organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN kluby od III ligi w dół zwolnione są z opłaty ryczałtowej z tytułu udziału w rozgrywkach.
b) Taryfikator sankcji finansowych dotyczący organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021.
c) Wybrane zagadnienia przepisów gry i regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021.
d) Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2020/2021.
e) Postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2020/2021.
f) Zatwierdzono zmiany w kalendarzach ramowych rozgrywek jesiennych seniorów i juniorów.

9. Z powodu braku podstaw formalnych i prawnych oddalono wnioski klubów MKS Debrzno i GKS Lipniczanka Lipnica dotyczące zobowiązań finansowych klubów z tytułu działalności transferowej wobec Związku.

10. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto następujące decyzje:
a) zatwierdzono przepisy regulujące zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021,
b) zatwierdzono przepisy regulujące zasady zaszeregowania sędziów w sezonie 2020/2021,
c) udzielono rekomendacji dla: Dariusza Boruckiego, Tomasza Górecznego, Sylwestra Tuszer, Katarzyny Wierzbowskiej i Macieja Wierzbowskiego na funkcję obserwatora sędziów szczebla centralnego,
d) powołano obserwatorów sędziów meczowych na rozgrywki organizacyjnie podporządkowane organom Pomorskiego ZPN:
- III ligi w osobach: Roman Anastaziak, Jarosław Boratyński, Mariusz Kuczkowski, Radosław Mordaka, Marek Szerszeń i Przemysław Wądołowski.
- IV ligi i klas niższych w osobach: Franciszek Bieliński, Dariusz Bohonos, Piotr Cwalina, Kamil Grzębowski, Bogdan Kłopocki, Zbigniew Kolter, Andrzej Lewicz, Adam Manuszewski, Andrzej Myszk, Mariusz Podjacki, Grzegorz Rek, Henryk Rompa, Dominik Sulikowski, Tadeusz Tama oraz obserwatorzy szczebla centralnego.
e) zatwierdzono sędziów do prowadzenia zawodów z uwzględnieniem klasy rozgrywkowej:
- III ligi w osobach: Ewa Augustyn, Mateusz Bieszke, Marek Marcinkowski, Sebastian Pakuszewski, Kamil Rybiński, Hubert Sawicki i Mateusz Tarnawski,
- IV ligi w osobach: Jakub Bartlewski, Bartłomiej Behmke, Krzysztof Borycki, Michał Brodzik, Łukasz Buda, Mirosław Cyrson, Adam Czyż, Łukasz Groń, Łukasz Jach, Krzysztof Jurczak, Rafał Kelbratowski, Krzysztof Kochel, Łukasz Kofluk, Tomasz Konkel, Adam Kwapisiewicz, Dominik Lipa, Michał Łukaszewski, Sebastian Marciniak, Dawid Michalski, Sebastian Myszk, Wojciech Płókarz, Michał Skrzypiński, Adam Skurat, Marcin Skwiot, Filip Stachyra, Daniel Szajerski, Michał Walkowski, Leszek Wnuk, Artur Zakrzewski, Bartłomiej Żmuda, Michał Żurawski oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego: Dariusz Bohonos, Rafał Brieger i Bartosz Heinig.

11. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku między innymi dotyczącej:
a) stanu prac związanych z modernizacją strony internetowej naszego Związku,
b) przebiegiem i organizacją turniejów piłki plażowej,
c) zakończeniem konferencji plenarnych związanych z wyborem delegatów klubów klasy Okręgowej i niższych na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN,
d) stanem przygotowań do organizacji meczu finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się na stadionie miejskim w Brusach w dniu 05.08.2020 r.   

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.
Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 10.08.2020 r. 
 
(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN