fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 03.04.2024 r.

W dniu 03.04.2024 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN, na którego agendę złożyły się między innymi następujące zagadnienia:


1. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości sprawozdania z działalności statutowej organów Pomorskiego ZPN:
a) Komisji ds. Odznaczeń,
b) Komisji Grantowej,
c) Komisji Finansowej.

2. Uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pomorskiego ZPN za rok 2023 w skład, którego wchodzi: bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa. Jednocześnie podjęto decyzję o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami z roku 2023 na zwiększenie przychodu roku 2024.

3. Mając na uwadze terminy meczów grupowych reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy znowelizowano kalendarz rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN w ten sposób, że:
a) wszystkie mecze 33 kolejki IV ligi obligatoryjnie muszą być rozegrane w sobotę 15.06.2024 r.
b) wszystkie mecze 26 kolejki klasy A grupa I i II obligatoryjnie muszą być rozegrane w niedzielę 16.06.2024 r. o godz. 11:00,
c) wszystkie mecze 26 kolejki klasy A grupa III i IV obligatoryjnie muszą być rozegrane w sobotę 15.06.2024 r. o godz. 11:00,
d) wszystkie mecze 30 kolejki I ligi wojewódzkiej junior B1 obligatoryjnie muszą być rozegrane w sobotę 15.06.2024 r. o godz. 11:00,
e) wszystkie mecze 30 kolejki słupskiej klasy junior B1 obligatoryjnie muszą być rozegrane w niedzielę 16.06.2024 r. o godz. 11.00

4. Stosownie do postanowień art. 2.1.5. i 2.1.6. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2024/2025 powołano organy licencyjne do przeprowadzenia procesu licencyjnego na sezon 2024/2025 dla klubów III ligi grupa 2 w składach:
Komisja ds. Licencji Klubowych:
• Józef Dąbrowski – przewodniczący (Pomorski ZPN),
• Janusz Pietrzyk – wiceprzewodniczący (Kujawsko-Pomorski ZPN),
• Maciej Tomaszewski – sekretarz (Pomorski ZPN),
• Grzegorz Grocki – członek (Wielkopolski ZPN),
• Dariusz Królikowski – członek (Zachodniopomorski ZPN),
• Sylwester Maszota – członek (Pomorski ZPN),
• Maciej Pietrzyk – członek (Kujawsko-Pomorski ZPN),
• Jacek Siebert – członek (Zachodniopomorski ZPN),
• Jarosław Zając – członek (Wielkopolski ZPN).
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych:
• Januariusz Stodolny – przewodniczący (Kujawsko-Pomorski ZPN),
• Przemysław Kaczorowski – wiceprzewodniczący (Zachodniopomorski ZPN),
• Dariusz Politowski – sekretarz (Kujawsko-Pomorski ZPN),
• Andrzej Giczel – członek (Wielkopolski ZPN),
• Błażej Jenek – członek (Pomorski ZPN).

5. Podjęto decyzję w sprawie miejsca rozegrania meczu finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Mecz finałowy o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim rozegrany zostanie w dniu 30.05.2024 r. (czwartek) na stadionie miejskim w Malborku.

6. Przyjęto do wiadomości informację w przedmiocie:
a) wstępnego podsumowania organizacji i przebiegu turniejów halowych edycji 2024 Energa Griffin Cup o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN,
b) sprawozdania z organizacji szkolenia z zakresu opieki przedmedycznej na meczach piłkarskich organizowanych przez Pomorski ZPN, w których uczestniczyło 60 osób,
c) stanu przygotowań do konferencji plenarnych wybierających, zgodnie z postanowieniami Statutu Związku, swoich delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN,
d) przygotowań do organizacji meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy kobiet Polska – Austria rozegrany zostanie na stadionie miejskim w Gdyni w dniu 09.04.2024 r. o godz. 18:00.

7. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 06.05.2024 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN