fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 01.03.2021

W dniu 01.03.2021 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:
1. W poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto kluby:
a) KS Błękitni Stare Miasto,
b) SA Gładysz Sport Gdańsk,
c) UKS Zaspa Gdańsk,
d) KS Damroka Chmielno,

2. Zatwierdzono zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych sekcji piłki nożnej klubu UKS Orliki Stary Dzierzgoń na rzecz KS Błękitni Stare Miasto.

3. Rozpatrzono i przyjęto do wiadomości sprawozdanie z działalności w roku 2020 Biura Pomorskiego ZPN.

4. Zatwierdzono do użytku wewnętrznego regulaminy działania organów administracyjnych Pomorskiego ZPN:
a) Biura Pomorskiego ZPN,
b) biur Podokręgów.

5. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. W roku 2020 w poczet członków Pomorskiego ZPN przyjęto 14 klubów, w przypadku 27 klubów stwierdzono wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN, a w 1 przypadku podjęto decyzję o odmowie przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Pomorski ZPN zrzesza na prawach członkowskich, a działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, spółek akcyjnych, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów sportowych lub fundacji 322 kluby.

6. W sprawach personalnych, na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN, z członka i funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN odwołany został Krzysztof Gałek, jednocześnie na funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołany został Tadeusz Tama, a na członka Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Przemysław Pagacz.

7. Pozytywnie rozpatrzono wnioski Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN w sprawie nadania odznaki honorowej Pomorskiego ZPN dla działaczy klubowych i związkowych. Złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Jarosław Klauzo, Andrzej Skiba Andrzej, Tomasz Skajewski i Mońko Tomasz. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN” wyróżnieni zostali: Rafał Zabrocki, Arkadiusz Ryczek, Krzysztof Ringwelski, Tomasz Mikołajczak, Mirosław Modrzejewski, Ryszard Nowak, Małgorzata Orlikowska, Zdzisław Prymas i Krzysztof Łasicki.

8. Wnioski klubów Lechia Gdańsk SA i Gryf Słupsk w sprawie udzielenia zgody na grę w rozgrywkach IV ligi zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej przekazano do merytorycznego rozpatrzenia zgodnie w właściwością do Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN.

9. Wysłuchano informacji w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) udziału w turniejach o puchar Prezesa PZPN przedstawicieli naszego Związek w kategorii U-11 AP Energa Gryf Słupsk, a w kategorii U-12 SI Arka Gdynia,
b) trybu dystrybucji piłek dla klubów Pomorskiego ZPN zakupionych ze środków naszego Związku,
c) stanu aktualizacji kont klubowych w systemie extranet, które muszą być zaktualizowane do końca marca br.
d) organizacji i przeprowadzonego w formule on-line kursu dla koordynatorów służb klubowych, w którym udział wzięło 56 osób oraz kursu spikerów, w którym udział wzięło 98 osób z całej Polski
e) zmian w systemie organizacji i prowadzenia rozgrywek w najmłodszych kategoriach wiekowych.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 22.03.2021 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN