fot. Pomorski ZPN

Komunikat w sprawie modernizacji obiektów

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN informuje, że:


zgodnie z Uchwałą PZPN nr III/60 z dnia 30.03.2016 r. został powołany Zespół roboczy ds uzgodnienia projektó budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów, baz treningowych na terenie województwa pomorskiego. 

Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia ustala zespół roboczy Pomorskiego ZPN, w szczególności Kryteriów Infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN (ust. 5 Uchwały III/60). 

Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami w niniejszej Uchwale przez zespół roboczy Pomorskiego ZPN. 

(-) Gerard Sobecki
Przewodniczący Zespołu 
gsobecki@pomorski-zpn.pl
697 038 201