fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi gr. 2

Komisja ds. Licencji Klubowych dla klubów 2 grupy III ligi informuje, że korzystając z uprawnień wynikających z Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2024/2025 na posiedzeniu w dniu 05.06.2024 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025.


Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:

a) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 dla klubów:
1. KS Sokół Kleczew,
2. Pogoń Szczecin II SA,
3. KS Polonia Środa Wielkopolska,
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce,
5. SP Zawisza Bydgoszcz,
6. KP Błękitni Stargard,
7. KS Stolem Gniewino.

b) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium personalnego i infrastrukturalnego dla klubów:
1. SM KS Flota Świnoujście,
2. KS Świt Szczecin.

c) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium sportowego i infrastrukturalnego oraz sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 500,00zł za naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego dla klubu:
1. SM KS Steico Noteć Czarnków.

d) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium sportowego i personalnego oraz sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 500,00zł za naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego dla klubu:
1. SKS Unia Swarzędz.

e) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium infrastrukturalnego i sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 1500,00zł za naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego dla klubu:
1. GKS Gedania 1922 Gdańsk.

f) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium personalnego, infrastrukturalnego i sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 2500,00zł za rażące naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego dla klubu:
1. SL KS Vineta Wolin.

g) odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi w sezonie 2024/2025 dla klubów:
1. GKS Cartusia 1923 Kartuzy - w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca na dzień 31. marca roku w który rozpoczną się dany sezon licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, które powstały do dnia 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny,

2. ZKS Elana 1968 Sp. z o.o. Toruń - w związku z naruszeniem kryterium sportowego S.04 – brak dokumentów potwierdzających, że sztab szkoleniowy i zawodnicy pierwszego zespołu wzięli udział w szkoleniu poświęconym zapobieganiu korupcji w sporcie oraz zagrożeniom uzależnienia od gier hazardowych; w związku z naruszeniem kryterium infrastrukturalnego I.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca posiada obiekt sportowy do rozgrywania meczów o klubowe mistrzostwo III ligi w roli gospodarza przez cały sezon licencyjny; w związku z naruszeniem kryterium personalnego P.03 – brak dokumentów potwierdzających zaangażowanie kierownika ds. bezpieczeństwa posiadającego stosowne uprawnienia,

3. KS Unia Solec Kujawski – w związku z naruszeniem kryterium sportowego S.01 – brak dokumentów potwierdzonych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej o zawarciu umowy na szkolenie młodzieży z podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem piłkarskim młodzieży; w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca na dzień 31. marca roku w który rozpoczną się dany sezon licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, które powstały do dnia 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny;

4. Wikęd Luzino – w związku z naruszeniem kryterium sportowego S.04 – brak dokumentów potwierdzających, że sztab szkoleniowy i zawodnicy pierwszego zespołu wzięli udział w szkoleniu poświęconym zapobieganiu korupcji w sporcie oraz zagrożeniom uzależnienia od gier hazardowych; w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca na dzień 31. marca roku w który rozpoczną się dany sezon licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, które powstały do dnia 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny; oraz naruszeniem dyscypliny i procedur procesu licencyjnego,

5. KP Starogard Gdański – w związku z brakiem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za wydanie licencji klubowej; w związku z naruszeniem kryterium sportowego S.01 – brak dokumentów potwierdzonych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej o zawarciu umowy na szkolenie młodzieży z podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem piłkarskim młodzieży; w związku z naruszeniem kryterium sportowego S.04 – brak dokumentów potwierdzających, że sztab szkoleniowy i zawodnicy pierwszego zespołu wzięli udział w szkoleniu poświęconym zapobieganiu korupcji w sporcie oraz zagrożeniom uzależnienia od gier hazardowych; w związku z naruszeniem kryterium personalnego P.06 – brak dokumentów potwierdzających zaangażowanie szkoleniowca pierwszego zespołu posiadającego stosowne uprawnienia; w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca na dzień 31. marca roku w który rozpoczną się dany sezon licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, które powstały do dnia 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny; w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.02 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań do PZPN i Pomorskiego ZPN,

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2024/2025.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski