fot. Pomorski ZPN

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi gr. 2 #2

Komisja ds. Licencji Klubowych dla klubów 2 grupy III ligi informuje, że korzystając z uprawnień wynikających z Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2024/2025 na posiedzeniu w trybie zdalnym odbytym w dniu 01.07.2024 r. poddano analizie i rozpatrzeniu wnioski klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025.


Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowiła:

a) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium infrastrukturalnego dla klubu:
1. KS Wda Świecie.

b) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium personalnego i infrastrukturalnego dla klubu:
1. Gryf Słupsk.

c) przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi w sezonie 2024/2025 z nadzorem kryterium sportowego oraz sankcją regulaminową kary finansowej w wysokości 500,00 zł za naruszenie dyscypliny i procedur procesu licencyjnego dla klubu:
1. KKS Kotwica Kórnik.

d) odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi w sezonie 2024/2025 dla klubu:
1. LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal - w związku z naruszeniem kryterium finansowego F.01 – brak dokumentów potwierdzających, że Wnioskodawca na dzień 31. marca roku w który rozpoczną się dany sezon licencyjny, nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, które powstały do dnia 31. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny.

Od powyższych decyzji przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy zgodnie z postanowieniami ust. 3.4. Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów III ligi na sezon 2024/2025.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski