fot. Pomorski ZPN

Komunikat #3 Komisji Licencji Klubowych - III liga gr. 2

Komisja ds. Licencji Klubowych 2 grupy III ligi informuje, że na posiedzeniu w dniu 016.06.2020 r. w trybie zdalnym, poddano analizie dokumenty klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2.


Procedura procesu licencyjnego oparta jest na właściwych przepisach podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów III ligi na sezon 2020/2021 i następne zatwierdzonego Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.

I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu Komisja postanowiła:
A. przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla następujących klubów:
1. KS Gwardia Koszalin,
2. KS Pomorzanin Toruń,
3. KKPN Bałtyk Koszalin z nadzorem infrastrukturalnym,
4. GKS Przodkowo z nadzorem infrastrukturalnym.

B. odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla klubów:
1. KS Unia Janikowo w związku z naruszeniem kryteriów finansowych przepisów licencyjnych.
2. LKS Gołuchów w związku z naruszeniem kryteriów infrastrukturalnych o wymagalności A wynikających z przepisów licencyjnych.

Pouczenie:
Stronom od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2 w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji. Do odwołania należy załączyć potwierdzenie uiszczenia kaucji odwoławczej w wysokości 500,00 zł płatnej na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128.

Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych
(-) Józef Dąbrowski