fot. Pomorski ZPN

Komunikat #2 Komisji Licencji Klubowych - III liga gr. 2

Komisja ds. Licencji Klubowych 2 grupy III ligi informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.06.2020 r. w trybie zdalnym, poddano analizie dokumenty klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2.


Procedura procesu licencyjnego oparta jest na właściwych przepisach podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów III ligi na sezon 2020/2021 i następne zatwierdzonego Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.

I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu Komisja postanowiła:

A. przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla klubów następujących klubów: 
1. KP Chemik Police, 
2. KKS 1925 Kalisz, 
3. MKP Kotwica Kołobrzeg, 
4. KP Starogard Gdański, 
5. MKS Mieszko Gniezno, 
6. KS Radunia Stężyca, 
7. KS Sokół Kleczew, 
8. SKS Bałtyk Gdynia z nadzorem infrastrukturalnym oraz dotyczącym personelu, 
9. MKS Nielba Wągrowiec z nadzorem infrastrukturalnym, 
10. Pogoń Szczecin SA z nadzorem infrastrukturalnym, 
11. OKS Świt Skolwin-Szczecin z nadzorem infrastrukturalnym.

B. odmówić przyznania licencji uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla klubu: 
1. KS Górnik Konin w związku z rażącym naruszeniem przepisów finansowych i infrastrukturalnych.

C. odstąpić od rozpatrywania wniosku uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla klubu: 
1. KS Grom Nowy staw w związku z rezygnacją w udziału w rozgrywkach na poziomie III ligi.

Pouczenie: 
Stronom od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2 w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji. Do odwołania należy załączyć potwierdzenie uiszczenia kaucji odwoławczej w wysokości 500,00 zł płatnej na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128.

II. Komisja wyraziła zgodę na wydłużenie terminów w celu uzupełnienie dokumentacji licencyjnej przez pozostałe kluby objęte procedurą licencyjną dla klubów III ligi grupa 2 na sezon 2020/2021. Uzupełnienie dokumentacji musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowie przyznania licencji.

III. W sprawie ewentualnych zapytań czy potrzeby uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi weryfikatorami wniosków licencyjnych: 
- Tomasz Bocheński - 506 071 101 (kryteria: prawne, sportowe, dotyczące personelu oraz finansowe); 
- Maciej Tomaszewski - 697 038 213 (kryterium infrastrukturalne).

Przewodniczący 
Komisji ds. Licencji Klubowych 
(-) Józef Dąbrowski