fot. Pomorski ZPN

Informacja w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów

W nawiązaniu do licznych pytań, wywołanych publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy, że PZPN wystosował do Ministerstwa Zdrowia prośbę o interpretację przepisów.


Na ten moment kluby chcące uzyskać zaświadczenie o członkostwie w Polskim i Pomorskim ZPN powinny kierować maile na adres rozgrywki@pzpn.pl

W rozporządzeniu wymieniony jest polski związek sportowy, którym w myśl ustawy o sporcie jest PZPN. Departament Rozgrywek Krajowych, na prośbę zainteresowanego klubu potwierdzi członkostwo i udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN oraz WZPN.

Jednocześnie informujemy, że ani Polski ani Pomorski Związek Piłki Nożnej nie jest organem mogącym wyrazić zgodę na organizację treningów, turniejów, gdyż zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, ograniczenie w korzystaniu z infrastruktury sportowej wynika z rozporządzenia rządowego.