fot. Certyfikacja PZPN

Informacja dotycząca dofinansowania dla certyfikowanych szkółek piłkarskich

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu konkursu na operatora Programu Dofinansowania Certyfikowanych Szkółek Piłkarskich, rozpoczyna się procedura związaną z aplikowaniem o dotację ze środków publicznych.


Polski Związek Piłki Nożnej startuje w konkursie jako podmiot odpowiedzialny za Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich i będzie koordynował proces składnia wniosku w imieniu szkółek, które zgłoszą nam chęć aplikowania o dofinansowanie.

W związku z powyższym uruchamiamy dedykowany system informatyczny, który ułatwi przepływ informacji między szkółką a PZPN-em i pozwoli na łatwe przesyłanie niezbędnych dokumentów. Będzie to dodatkowa zakładka „Dofinansowanie” w obecnym systemie certyfikacji (https://certyfikacja.laczynaspilka.pl). Dostęp do niej będą mieli wyłącznie administratorzy finansowi szkółki.

Każda ze szkółek objętych programem otrzymała wiadomość z prośbą o wskazanie (w oficjalnym piśmie podpisanym przez władze szkółki) jednej osoby, która będzie administratorem finansowym danej szkółki. Istnieje również możliwość zgłoszenia drugiej osoby jako superadministratora (np. właściciela szkółki lub dyrektora), który będzie miał wgląd do danych i możliwość ich kontroli, a także będzie mógł zastępować administratora finansowego w razie potrzeby.

Dane należy wypisać według schematu:

Administrator finansowy:
- Nazwa szkółki
- Nazwisko
- Imię
- PESEL
- e-mail
- telefon

Superadministrator finansowy:
- Nazwa szkółki
- Nazwisko
- Imię
- PESEL
- e-mail
- telefon

Skan pisma z ww. danymi należy przesłać najpóźniej do dn. 11 marca br. na adres dotacja.certyfikacja@pzpn.pl, a następnie w wersji papierowej na adres Polskiego Związku Piłki Nożnej: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

Jest to warunek konieczny, żeby przystąpić do programu dofinansowania. Szczegółową instrukcję dot. nadawania funkcji administratora znajdziecie Państwo w pliku załączonym pod tekstem.

Administratorzy finansowi:
- otrzymają uprawnienia wyłącznie na podstawie oficjalnego pisma,
- będą posiadać dostęp do zakładki „Dofinansowanie” w obecnym systemie certyfikacji (niedostępna dla pozostałych administratorów),
- muszą posiadać wiedzę nt. finansów szkółki i dostęp do dokumentów finansowych (umowy, faktury itp.),
- będą administrować danymi finansowymi i osobowymi szkółki,
- będą osobami kontaktowymi w sprawach aplikowania o dotację i jej bieżącego rozliczania.

Jeśli wskazany administrator finansowy jest obecnie jednym z administratorów szkółki w systemie certyfikacji, uprawnienia administratora finansowego zostaną nadane przez PZPN po otrzymaniu pisma i nie są wymagane inne kroki dotyczące rejestracji.

Jeśli wskazany administrator finansowy nie jest obecnie jednym z administratorów szkółki w systemie certyfikacji, należy mu takie uprawnienia nadać (zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku oraz pod linkiem https://youtu.be/WAG9NPqwG-I). Administrator finansowy musi posiadać konto na www.laczynaspilka.pl (instrukcja zakładania konta: https://youtu.be/IAKypR9Dggk).

Po spełnieniu tych wymogów, uprawnienia administratora finansowego zostaną nadane przez PZPN na podstawie otrzymanego pisma. Każda zmiana administratora finansowego w przyszłości będzie wymagała informacji pisemnej od władz szkółki.

W przeciągu kilku dni szkółki otrzymają więcej szczegółów dotyczących zasad aplikowania o dotację i dalszej procedury.​

Jak nadać funkcję administratora oddziału szkółki piłkarskiej.pdf​

Źródło: laczynaspilka.pl