fot. GOV.PL

COVID-19 nowe obostrzenia

Pomorski Związek Piłki Nożnej przypomina, że od soboty 10 października cały kraj zostanie objęty żółtą strefą z wyłączeniem strefy czerwonej.


W zawodach sportowych może uczestniczyć maksymalnie 25% kibiców w strefie żółtej, natomiast w strefie czerwonej spotkania odbywają się bez udziału publiczności.

Przypominamy również, że w razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).  

Przypominamy też o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu 1,5 m.