fot. Pomorski ZPN

CORE Pomorski 2021

Podobnie jak w ostatnich latach, tak i tej jesieni, odbył się wyjazd unifikacyjno – szkoleniowy dla sędziów objętych Programem Mentorskim. „CORE Pomorski” zbudowany jest na kształt ogólnopolskiego wyjazdu CORE dla sędziów centralnych, który z kolei swoje podstawy opierał na wzgląd europejskich wyjazdów szkoleniowych, organizowanych przez organy UEFA oraz FIFA, pod nadzorem najlepszym sędziów świata.


Wyjazd odbył się w dniach 22 – 24 października 2021 roku we Wdzydzach Kiszewskich. Dziewięciu młodych sędziów wraz z mentorami przybyło do hotelu w piątkowe popołudnie w celu dokonania analizy i pomiarów ciała oraz napisania testu teoretycznego, który co ciekawe, posiadał również pytania w języku angielskim. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu oceny sytuacji boiskowych, które opierało się na przygotowanych przez PZPN oraz UEFA, wytycznych. Co jednak wyjątkowe, było ono podparte klipami szkoleniowymi samych zainteresowanych młodych sędziów, które powstały w trakcie dotychczasowego sezonu. Każdy uczestnik bowiem miał obowiązek nagrać swój mecz, stworzyć z niego samoocenę oraz wysłać najciekawsze sytuacje do omawiania. Bazując na spostrzeżeniach z boiska oraz zapisie wideo, młodzi sędziowie IV ligi oraz Klasy Okręgowej wyciągali wspólne wnioski wraz z komisją szkoleniową. Dzień zakończył się ogłoszeniem wyników testów oraz zakomunikowaniem przydzielonej obsady na sobotni dzień meczowy.

Drugi dzień zgrupowania nie zakładał specjalnych szkoleń, jednak skupiał się w głównej mierze na pracy własnej sędziów pod okiem mentorów. Uczestnicy wyjazdu sędziowali wyznaczone im trzy mecze: zawody Klasy Okręgowej w Karsinie oraz dwa mecze IV ligi w Czersku i Pelplinie. Każdy mecz był nagrywany oraz na każdym z nich był obecny mentor – obserwator zawodów. Po powrocie z zawodów do ośrodka, sędziowie we własnych trójkach sędziowskich wraz z obserwatorem meczu, dokonywali analizy meczu na podstawie zapisu wideo, spisywali samoocenę oraz przygotowywali klipy z kluczowymi decyzjami. Klipy były prezentowane następnego dnia.

W niedzielny poranek każdy sędzia omawiał prowadzone przez siebie zawody, przedstawiał klipy, które były wspólnie przez wszystkich uczestników analizowane i omawiane. Następnie część sędziów udała się na prowadzone jeszcze tego dnia zawody, a część wybrała się wspólnie na oglądanie meczu drugiej ligi: Radunia Stężyca – Hutnik Kraków, gdzie sędzią asystentem był wieloletni mentor oraz sędzia asystent szczebla centralnego Rafał Brieger, a sędzią technicznym był były uczestnik Programu Mentorskiego, a obecnie sędzia trzeciej ligi – Łukasz Buda.

Cały wyjazd szkoleniowy miał na celu zmotywowanie młodych sędziów do dalszej pracy, wskazanie najczęściej popełnianych błędów i ich powodów. Kolejnym aspektem szkoleniowym było umożliwienie im wypowiedzi stosując odpowiednie, wynikające z przepisów gry kryteria opisujące zdarzenia boiskowe. Duży nacisk stawiany był również na znajomość przepisów gry, które jak stanowi komisja szkoleniowa, są podstawą sędziowskiego rzemiosła.

Szkolenie finansowane było ze środków Polskiego Związku Piłki Nożnej na rzecz rozwoju młodych perspektywicznych sędziów objętych Programem Mentorskim w regionalnych Kolegiach Sędziów.