Struktura Podokręgu Słupskiego

Komisja ds. Rozgrywek
Przewodniczący: Zenon Szulc
Wiceprzewodniczący: Bogdan Głodowicz
Sekretarz: Jarosław Sawicki
Członkowie: Dariusz Miecznikowski, Janusz Reichel

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: Dariusz Perlański
Wiceprzewodniczący: Andrzej Staszewski
Sekretarz: Czesław Augustyniak
Członkowie: Maciej Kurkierewicz, Michał Jadłowski, Tadeusz Jankowicz

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Przewodniczący: Karol Kublik
Sekretarz: Jacek Borowiński
Członek: Mieczysław Reichel

Kolegium Sędziów
Przewodniczący: Jarosław Boratyński
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Gałek
Sekretarz: Krystian Lipski
Członkowie: Tadeusz Tama, Łukasz Karski

Biuro Podokręgu
Regulamin Podokęgu Słupskiego  ||  Regulamin Biura  ||  Kontakt