Struktura Podokręgu Malborskiego

Komisja ds. Rozgrywek
Przewodniczący: Michał Mikołajczak
Wiceprzewodniczący: Paweł Rybarczyk
Sekretarz: Ireneusz Stolarz
Członek: Sławomir Rozwalak

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: Krzysztof Zabojszcz
Wiceprzewodniczący: 
Sekretarz: Sebastian Krawczyk
Członek: Bartosz Recław

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Przewodniczący: Przemysław Zagórski
Sekretarz: Adam Tarnecki
Członek: Jan Gutowski

Kolegium Sędziów
Przewodniczący: Marek Marcinkowski
Wiceprzewodniczący: Karol Gardyjasz
Sekretarz: Michał Krotowski
Członkowie: Łukasz Pawłowski

Biuro Podokręgu
Regulamin Podokęgu Malborskiego  || Kontakt