fot. tlo-pomzpn-komunikat

Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej - 18.06.2019 r.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 18.06.2019 r. podjęła następujące decyzje:


1) Odwołanie z dnia 01.04.2019 r. wniesione przez Klub Sportowy „Wda” Czarna Woda od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27.03.2019 r. [sygnatura decyzji: L.dz. KD 342/2018/19 z dnia 28.03.2019 r.] dot. ukarania KS „Wda” Czarna Woda karą pieniężną w wysokości 400,- zł

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.

2) Odwołanie z dnia 16.05.2019 r. wniesione przez GSS Potok Pszczółki od decyzji Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 09.05.2019 r. [sygnatura decyzji: L.dz. K.ds.R/030/2019 z dnia 15.05.2019 r.] dot. weryfikacji zawodów piłki nożnej JC2 III-99 z dnia 04.05.2019 r. jako walkower 3:0 i 3 punkty na korzyść KS „Borowiak” Czersk.

Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN postanowiła na podstawie § 19 ust. 1 lit. a) Regulaminu Komisji oddalić wniesione odwołanie w całości jako bezzasadne.

Jednocześnie na podstawie § 23 ust. 5 Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej podjęta przez komisję decyzja jest ostateczna.

Przewodniczący
Związkowej Komisji Odwoławczej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Mariusz Tkaczyk